Menu

Aktuality

V Brně vyroste moderní kardiovaskulární a…

10. července, 2024 V Brně-Bohunicích vyroste nová budova vysoce…

CKTCH Brno zavádí inovativní program miniMTO pro…

4. dubna, 2024 V CKTCH Brno jsme zahájili program minimální…

Zachraňujeme životy: 23 transplantací orgánů za 3…

26. března, 2024 Od ledna 2024 jsme v našem centru provedli 23 transplantac…

Kdo jsme

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno je státní příspěvkovou organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Poskytuje vysoce specializovanou zdravotnickou péči zahrnující:

  • diagnostiku a chirurgickou léčbu kardiovaskulárních onemocnění,

  • diagnostiku a transplantace srdce, transplantace jater a ledvin a potransplantační sledování pacientů,

  • odběry orgánů pro účely transplantací.

V těchto oborech se ústav podílí na vědeckovýzkumných programech a s Lékařskou fakultou MU spolupracuje na pregraduálním a doktorandském studiu.

Jako akreditované pracoviště zajišťuje výchovu a další vzdělávání v kardiochirurgii, v transplantaci orgánů a v interdisciplinárních oborech.
CKTCH je pokračovatelem nejlepších tradic brněnské srdeční a cévní chirurgie, jejíž nejvýznamnější osobností byl mezinárodně uznávaný prof. MUDr. Jan Navrátil, DrSc., dr. h. c., (1909-1992).
 

sak

 

 

 

 

EU-MMR-Barevne-RGB

 

 

 

 

Naše práce v číslech

CKTCH dnes patří svým dokonalým přístrojovým vybavením s profesionálním lékařským personálem mezi nejlepší evropská pracoviště.

0

Počet transplantací za rok 2023 (játra+srdce+ledviny)

0

Počet srdečních operací za rok 2023

0

Počet ambulantních vyš. za rok 2023 (kardio. + transpl.)

0

Celkový počet srdečních operací za 34 let

Reference pacientů

Eva a Petr Koneční

Vážený pane docente,

ráda bych za sebe i za manžela Petra Konečného poděkovala nejen operujícímu MUDr. Jiřímu Ničovskému, Ph.D., ale všem lékařům a sálovému personálu, jejichž jména neznáme a kteří se podíleli na veškerých potřebných činnostech souvisejících s manželovou transplantací jater. Náš velký dík patří také všem ošetřujícím lékařům a sestrám na odd. 14, jejichž úkolem byla péče o jeho zdravotní stav jak před samotnou transplantací, tak i po ní.

Člověk při stanovení tak závažné diagnózy neoplývá optimismem, ale přístup všech již při první návštěvě na ambulanci a při předoperačních vyšetřeních byl opravdu velmi vstřícný, informace zcela podrobné a vyčerpávající. Já osobně jsem byla doslova ohromená, s jakou trpělivostí nám při první ambulantní návštěvě pí. MUDr. Husová vysvětlovala, co manžela všechno čeká, jaká jsou pozitiva, negativa i rizika.
Stejně probíhala a probíhá veškerá následná pooperační péče nejen ze strany lékařů MUDr. Husové, MUDr. Drápalové, PH.D. a vedoucího lékaře MUDr. Mejzlíka, ale i ze strany zdravotních sester. Všichni jsou velmi ochotní, nápomocní řešit neprodleně každý problém, poskytují námi požadované informace, takže člověk ví, že je v těch nejlepších rukách, což je také jeden z předpokladů zdárné rekonvalescence. Velmi si vážíme přátelského přístupu všech, není to všude takto samozřejmé.

Přeji Vám i všem z CKTCH do další práce hlavně samé spolupracující pacienty, kteří si budou vážit péče, kterou ve Vašem centru dostávají. Je vidět, že celý tým je složený ze špičkových odborníků na svém místě a pacienti mohou všem plně důvěřovat.

Ještě jednou velké díky za vše za nás oba.
S pozdravem Eva a Petr Koneční

Číst více
Jana Opluštilová

Vážený pane profesore,

vážení lékaři, vážené zdravotní sestřičky, vážený personále. Chci Vám vyjádřit nejhlubší poděkování a uznání za péči, která se mě dostala v září 2022, když jste mě do srdíčka voperovali umělou chlopeň.

Měla jsem z operace strach, jak to v 77 letech zvladnu? Ale velmi krásný,  lidský přístup všech byl úžasný a moje obavy byly zbytečné, cítím se velmi dobře. Také děkuji za možnost pobytu v lázních Lipníku nad Bečvou, kterou mně vrchní sestřička při propuštění domů vyřídila.

Děkuji ještě jednou všem a Vám pane profesore děkuji za to, že máte tak skvělý pracovní tým sestavený s těch nejlepších kardiologů.

Přeji všem pevné zdraví, hodně pracovních a osobních úspěchů a ještě jednou velké díky.


                                                                 S pozdravem                  Jana Opluštilová
                                                                                                           

Číst více
Poděkování - Ing. Monika Horká
Číst více
Poděkování - Zdeňka Vinkláriková a Radmila Korobkiewičová
Číst více
Poděkování - Jana Havelková
Číst více
Poděkování - Petr Janeček s rodinou
Číst více
Poděkování - Nikola Nedvědová
Číst více
Poděkování - Pavel Řezáč
Číst více
Poděkování - Pavel a Zdeňka Šustrovi
Číst více
Poděkování - Pavel Hřivnacký

Vážený pane řediteli,

chtěl bych touto cestou poděkovat všem lékařům a sestrám za příkladnou péči, kterou mi věnovali po dobu mé léčby.

Číst více