Menu

Aktuality

Transport orgánů k transplantacím přepravuje i armáda

17. dubna, 2019 Dne 11. dubna se uskutečnilo v Praze setkání iniciované…

Zrušen zákaz návštěv

12. března, 2019 CKTCH Brno od 9. 3. 2019 ruší zákaz návštěv na všech lůžkových…

VII. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem

7. března, 2019 SPOLEK MARKÉTA pořádá ve dnech 13. - 15. září VII. setkání osob…

Kdo jsme

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno je státní příspěvkovou organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Poskytuje vysoce specializovanou zdravotnickou péči zahrnující:

  • diagnostiku a chirurgickou léčbu kardiovaskulárních onemocnění,

  • diagnostiku a transplantace srdce u dětí a dospělých, transplantace jater a ledvin a potransplantační sledování pacientů,

  • odběry orgánů pro účely transplantací.

V těchto oborech se ústav podílí na vědeckovýzkumných programech a s Lékařskou fakultou MU spolupracuje na pregraduálním a doktorandském studiu.

Jako akreditované pracoviště zajišťuje výchovu a další vzdělávání v kardiochirurgii, v transplantaci orgánů a v interdisciplinárních oborech.
CKTCH je pokračovatelem nejlepších tradic brněnské srdeční a cévní chirurgie, jejíž nejvýznamnější osobností byl mezinárodně uznávaný prof. MUDr. Jan Navrátil, DrSc., dr. h. c., (1909-1992).
 

sak

Naše práce v číslech

CKTCH dnes patří svým dokonalým přístrojovým vybavením s profesionálním lékařským personálem mezi nejlepší evropská pracoviště.

0

Počet transplantaci za rok 2017 (játra + srdce + ledviny)

0

Počet kardio - chirurg. operací za rok 2017

0

Počet ambulantních vyš. za rok 2017 (kardio + transpl.)

0

Celkový počet operací za 27 let

Reference pacientů

Milan Vondra

Vážený pane řediteli,

chtěl bych touto cestou vyjádřit poděkování za svůj život.

Číst více
Havlišová Jana Roza

Dovolte mi touto cestou poděkovat celému operačnímu týmu, který vedl prim. MUDr. Ondrášek Jiří ...

Číst více
Ruščakovi

Vážený pane řediteli,

chceme touto cestou vyjádřit velké poděkování za záchranu života naší jediné 32-leté dcery Jolany Brzoňové.

Číst více
Ležoň Ladislav

Předem Vás všechny zdravím, jsem Váš pacient z Tišnova...

Číst více
Žák K.

Vážený pane řediteli,

dne 21. srpna 2018 jsem na Vašem oddělení podstoupil náročnou operaci obou srdečních chlopní po prodělané infekční endokarditidě...

Číst více
Josef S.

Poděkování

V hlubokém úklonu a s úctou děkuji všem lékařům, sestrám a ostatním pracovníkům CKTCH...

Číst více
Hana Kališová

Vážení, 3. 1. 2019 to bude 13 let, kdy jste mi po vážné dopravní nehodě zachránili život... 

Číst více
Filip Hahn

Dobrý den,
jsem otcem Filipa Hahna, který ve vašem Centru v srpnu 2018 absolvoval náročnou Rossovu operaci.  

Číst více
Mirek Tichý

Vážený pane řediteli,

před třemi týdny jsem jsem u vás absolvoval transplantaci ledviny.

Rád bych touto cestou poděkoval všem pracovníkům, kteří se na výkonu a následné péči na oddělení 14 podíleli.

Číst více
Jaroslav Martínek

Vážený pane docente,
dne 2.7.2018 jsem ve vašem Centru kardiologie a transplantační chirurgie podstoupil náročnou operaci srdce s následnou pooperační péčí...

Číst více