Menu

Aktuality

V Brně provedli už 900. transplantaci

12. ledna, 2023 V Brně provedli už 900. transplantaci jater. Jak se pozná,…

Návštěvy na CKTCH

10. ledna, 2023    

Kdo jsme

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno je státní příspěvkovou organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Poskytuje vysoce specializovanou zdravotnickou péči zahrnující:

  • diagnostiku a chirurgickou léčbu kardiovaskulárních onemocnění,

  • diagnostiku a transplantace srdce, transplantace jater a ledvin a potransplantační sledování pacientů,

  • odběry orgánů pro účely transplantací.

V těchto oborech se ústav podílí na vědeckovýzkumných programech a s Lékařskou fakultou MU spolupracuje na pregraduálním a doktorandském studiu.

Jako akreditované pracoviště zajišťuje výchovu a další vzdělávání v kardiochirurgii, v transplantaci orgánů a v interdisciplinárních oborech.
CKTCH je pokračovatelem nejlepších tradic brněnské srdeční a cévní chirurgie, jejíž nejvýznamnější osobností byl mezinárodně uznávaný prof. MUDr. Jan Navrátil, DrSc., dr. h. c., (1909-1992).
 

sak

Naše práce v číslech

CKTCH dnes patří svým dokonalým přístrojovým vybavením s profesionálním lékařským personálem mezi nejlepší evropská pracoviště.

0

Počet transplantací za rok 2021 (játra+srdce+ledviny)

0

Počet srdečních operací za rok 2021

0

Počet ambulantních vyš. za rok 2021 (kardio. + transpl.)

0

Celkový počet srdečních operací za 32 let

Reference pacientů

Poděkování - Petr Janeček s rodinou
Číst více
Poděkování - Nikola Nedvědová
Číst více
Poděkování - Pavel Řezáč
Číst více
Poděkování - Pavel a Zdeňka Šustrovi
Číst více
Poděkování - Pavel Hřivnacký

Vážený pane řediteli,

chtěl bych touto cestou poděkovat všem lékařům a sestrám za příkladnou péči, kterou mi věnovali po dobu mé léčby.

Číst více
Poděkování - Škára Ondřej

Malé poděkování za velkou věc po roce zpátky v životě

Číst více
Vladimír Loučka

Vážený pane docente, blíží se konec roku a já Vám musím opět poděkovat, že jsem se znovu narodil 13. 12. 2017.

Číst více
Dušan Mlýnek

Vážení  lékaři a lékařky, zdravotní sestry a obětavý nemocniční personále !

Číst více
Ludmila Klabalová

Vážený pane primáři,
protože Vám nemohu poděkovat osobně při zdrav. prohlídce, která byla na tyto dny naplánována, děkuji Vám aspoň takto.

Číst více
Věra Fojtů

Vážený pane doktore,

dovolte, abych Vám i Vašemu týmu srdečně poděkovala za operaci mého manžela M. Fojtů...

Číst více