Menu

Aktuality

CKTCH na cestě k digitální nemocnici.

7. července, 2020 CKTCH  poskytuje diagnostiku a léčbu závažných…

Povolení návštěv

21. května, 2020 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně…

Nové transplantační ambulance CKTCH

15. května, 2020 Transplantační ambulance jsou v nových prostorách.  Od 4.…

Kdo jsme

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno je státní příspěvkovou organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Poskytuje vysoce specializovanou zdravotnickou péči zahrnující:

  • diagnostiku a chirurgickou léčbu kardiovaskulárních onemocnění,

  • diagnostiku a transplantace srdce u dětí a dospělých, transplantace jater a ledvin a potransplantační sledování pacientů,

  • odběry orgánů pro účely transplantací.

V těchto oborech se ústav podílí na vědeckovýzkumných programech a s Lékařskou fakultou MU spolupracuje na pregraduálním a doktorandském studiu.

Jako akreditované pracoviště zajišťuje výchovu a další vzdělávání v kardiochirurgii, v transplantaci orgánů a v interdisciplinárních oborech.
CKTCH je pokračovatelem nejlepších tradic brněnské srdeční a cévní chirurgie, jejíž nejvýznamnější osobností byl mezinárodně uznávaný prof. MUDr. Jan Navrátil, DrSc., dr. h. c., (1909-1992).
 

sak

Naše práce v číslech

CKTCH dnes patří svým dokonalým přístrojovým vybavením s profesionálním lékařským personálem mezi nejlepší evropská pracoviště.

0

Počet transplantací za rok 2018 (játra+srdce+ledviny)

0

Počet kardio - chirurg. operací (bez transplantace srdce) za rok 2018

0

Počet ambulantních vyš. za rok 2018 (kardio. + transpl.)

0

Celkový počet operací za 28 let

Reference pacientů

JUDr. Marie Zvonková

Vážený pane řediteli,
tímto chci jménem svým a jménem rodiny Káňové, poděkovat MUDr. Vojtěchové (CKTCH), která je ošetřující lékařkou mého tatínka, Pavla Káni. MUDr. Vojtěchová velmi humanistickým a emocionálním přístupem a ochotou, sděluje informace naší rodině, ač jsme srozuměni s fyzickou i psychickou zátěží, které jsou v současnoti lékaři a zdravotníci vystavováni a případná "neochota by byla samozřejmě pochopitelná, neboť jsme všichni jehom lidé".

Ve své profesi se potkávám s různými charaktery  a přístupy osob napříč celou společností, osobně si však velmi cením profesionálního pohledu s nádechem lidskosti a individuálního přístupu k pacientům. S ohledem na současný stav, chci alespoň touto formou poděkovat za práci celého týmu a vyjádřit svůj obdiv!

Můj tatínek je hospitalizován na oddělení CKTCH po operaci chlopní - jedná se o velmi komplikovaný případ, jehož anamnéza vyžadovala přípravu, úvahu a zodpovědnost. Díky týmu odborníků (včetně paní doktorky MUDr. Vojtěchové), se operace uskutečnila a v současné době je aktuálně řešen jeho neméně složitý pooperační stav.

Tímto Vám pane řediteli ještě jednou děkuji za velmi dobře odváděnou práci a s nadějí v úplné udravení tatínka, věřím v budoucí profesní úspěchy celé nemocnice.

                                                           S pozdravem
                                                           JUDr. Marie Zvonková

Číst více
Dušan Mlýnek

Vážení  lékaři a lékařky, zdravotní sestry a obětavý nemocniční personále !

Číst více
Ludmila Klabalová

Vážený pane primáři,
protože Vám nemohu poděkovat osobně při zdrav. prohlídce, která byla na tyto dny naplánována, děkuji Vám aspoň takto.

Číst více
Věra Fojtů

Vážený pane doktore,

dovolte, abych Vám i Vašemu týmu srdečně poděkovala za operaci mého manžela M. Fojtů...

Číst více
Karel Hudec

Poděkování zdravotnímu personálu.

Ve dnech 17. 4. 2019 až ...

Číst více
Doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc.

Vážený pane řediteli CKTCH,

prosím, přijměte mé srdečné poděkovánía a vyjádření hlubokého vděku ...

Číst více
Jaroslava Mertová

Vážený pane řediteli,

chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat všem lékařům,sestřičkám a pracovníkům ve Vaší nemocnici. Jedná se o oddělení 13,12 a ted je již sestra Markéta Mertová na oddělení 11. Vedoucí lékař Mudr.Petr Pavlík. JSOU TO TI NEJVĚTŠÍ MACHŘI!!!

Číst více
Milan Ševčík

Vážený pane řediteli,

jmenuji se MIlan Ševčíka chci Vám poděkovat za profesionální výkon Vašeho transplantačního týmu, ...

Číst více
Antonín Novák

Dobrý  den,
dne 24.4.2017  jsem  byl  ve Vaší  nemocnici  operován a byla  mi  provedena v mimotělním oběhu revaskulazace  myokardu trojnásobným aortokoronárním bypassem. Od této doby  je to  tedy  již 730 dní - 1720 hodin - 1.051200 minut -63072000 vteřin. Tak  moc děkuji všem  Vašim  pracovníkům za  provedenou  operaci a péči  kterou  jste  mi ale i  ostatním pacientům  věnovali. Dnes v málo  které  nemocnici se  zdravotní  personál dokáže takto  věnovat. Velmi dobře si uvědomuji co znamená  i jedna  vteřina v  lidském  osudu a díky  Vám je  mi  umožněno prožívat  takové  množství těch  vteřin. Tak  skutečně  opravdový  dík za to  co  pro  občany děláte. Přeji  Vám  všem  v této  nemocnici hodně  osobního zdraví, štěstí a  pohody a totéž  i Vašim rodinám,  které  Vás ve  Vaší  práci  podporují.

Váš  pacient Antonín Novák

Číst více
Milan Vondra

Vážený pane řediteli,

chtěl bych touto cestou vyjádřit poděkování za svůj život.

Číst více