Menu

Poděkování - Ing. Monika Horká

Vážený pane řediteli,

 

na oddělení 14 na CKTCH leží již 14 dní po transplantaci jater můj manžel Ing. M. Horký. U manžela je to již druhá transplantace po 18 letech.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří manžela vrátili opět do života a to zejména hlavnímu operatérovi MUDr. Jiřímu Ničovskému, který má zlaté ruce,

dalším chirurgům, kteří při operaci byli a neznám je jménem, též všem lékařům, kteří se o manžela již mnoho let obětavě starají, když manžel dochází na pravidelné kontroly. 

Zejména panu doktoru Mejzlíkovi, paní doktorce Husové a paní doktorce Drápalové, za kterou manžel v posledních měsících docházel. 

Nesmím zapomenout ani na zdravotní personál, který je na oddělení 14 úžasný. Jelikož jsem za manželem na návštěvě denně vidím, jak se sestřičky k pacientům chovají

a jak profesionálně svoji práci zvládají. Jmenovitě bych ráda poděkovala zástupkyni staniční sestry paní Konečné, která svým klidem, trpělivostí a optimismem mě uklidňovala v době, kdy byl manžel na CKTCH hospitalizován již v dost vážném stavu před operací. 

Pane řediteli, sama pracuji v nemocnici tak vím, jak je důležité vlídné slovo pro pacienta, profesionální, ale lidský přístup a to vše lékaři, sestřičky i nezdravotní personál na

oddělení 14 má. Ještě jednou jim aspoň touto cestou velmi děkuji a Vy pane řediteli můžete být na takové zaměstnance právem hrdý.

 

S úctou Ing. M. Horká