Menu

Vrozené srdeční vady v dospělosti

V České republice se přibližně 6 dětí z 1000 narodí s vrozenou srdeční vadou, která vyžaduje intervenci, ať už katetrizační či chirurgickou. Do dospělosti nyní přežívá až 85 % těchto dětí, část z nich potřebuje v budoucnu další chirurgické korekce.  Mimo to existují vrozené srdeční vady, které nejsou zjištěny v dětství a které se klinicky projeví až v dospělosti. Nejčastěji se jedná o vrozeně dvoucípou aortální chlopeň, defekt síňového septa, vzácněji to mohou být i jiné vrozené srdeční vady. Centrum pro kardiovaskulární a transplantační chirurgii Brno má mnohaletou tradici v operacích vrozených srdečních vad jak u dětí, tak nyní i v dospělosti. Poprvé provedl Prof. Navrátil korekci vrozeného defektu síňového septa u dospělé pacientky v roce 1953, následovalo několik dalších prvenství operací vrozených srdečních vad v tehdejším Československu.