Menu

Úsek transplantací

Transplantace orgánů se provádí v Centru od jeho vzniku. Transplantace ledvin a jater se původně prováděly na II. chirurgické klinice FN u sv. Anny, kde byla v roku 1983 provedena první transplantace jater v Československu. 

Po přechodu na CKTCH se během doby vytvořil komplexní transplantační program, který od roku 1992 zahrnuje i transplantace srdce.

Tím vzniklo druhé největší transplantační centrum v České republice s ročním počtem transplantací mezi 110–130.

Postupně se vytvořil multidisciplinární tým odborníků, neboť úspěch v této oblasti medicíny vyžaduje bezchybnou týmovou spolupráci všech zainteresovaných odborností (chirurgů, anesteziologů, hepatologů, nefrologů, kardiologů, imunologů, atd.) a vysoce kvalifi kovanou sesterskou péči, ideálně vše pod jednou střechou.

Pacienti jsou tak léčeni podle nejnovějších vědeckých poznatků. Do praxe jsou rychle uváděny nové léky, operační postupy a technologie.

Vedoucí lékař úseku transplantací

MUDr. Vladimír Mejzlík

  • +420 543 182 542

Lékaři

MUDr. Veronika Drápalová, Ph.D.

Internista

  • +420 543 182 542

MUDr. Libuše Husová, Ph.D.

Internista

  • +420 543 182 542

MUDr. Milan Kuman

Internista

  • +420 543 182 542

MUDr. Lenka Malásková

Internista

  • +420 543 182 542

MUDr. Soňa Štěpánková

Internista

  • +420 543 182 542

Transplantační koordinátorky

Součástí transplantačního týmu jsou transplantační koordinátorky, jejichž nejdůležitějším a hlavním úkolem je vytvořit a co nejefektivněji zorganizovat po všech stránkách nejvýhodnější podrobný časový a postupový plán celého přenosu darovaného orgánu k příjemci. Koordinátorky spolupracují se zdravotnickými zařízeními v rámci regionu a zabezpečují nepřetržité konzultační služby pro případ možného dárce orgánů.

koordinatorky_2019

Organizačně zajišťují provedení odběru orgánů, jsou zodpovědné za vedení a správu transplantačních registrů – registr dárců, registr provedených transplantací, čekací listinu pro transplantace srdce, jater a ledvin, připravují podklady pro tvorbu přednášek a podílí se na vzdělávání a informovanosti odborné i laické veřejnosti. Do jejich kompetence spadá činnost koordinátorů pro mechanické srdeční podpory, kdy jsou primární kontaktní osobou pro otázky týkající se mechanické srdeční podpory jak pro pacienty před a po implantaci podpory, tak pro lékaře ošetřující tyto pacienty mimo CKTCH.

 

Transplantační kordinátorky:
 

Jitka Lukešová, DiS Jitka Lukešová, DiS Jitka Lukešová, DiS Transplantační koordinátorka [obfuscate_1_|100|100|112|98|89|45|108|111|102|95|110|107|109|89|63|99|101|111|93|99|42|90|114] 543182541

tel.: +420 543 182 541

Můžete nás kontaktovat 24 hodin denně...

  +420 603 144 124
 +420 543 182 541
 +420 543 182 541(fax)

Další informace

Do listopadu  2022 bylo tak v CKTCH provedeno 906 transplantací jater, 1644 transplantací ledvin (z toho 47 od živých příbuzných dárců) a 718 transplantací srdce.

Soustředění kardiochirurgie a transplantací několika orgánů pod jednu střechu nám umožňuje provádění kombinovaných transplantací jater, srdce a ledvin nebo kombinace transplantace jater a srdeční operace.

Transplantace nejen zachraňuje život pacienta, ale ve velké většině případů umožňuje i návrat do normálního plnohodnotného života, což ukazuje příklad 6 žen po transplantaci jater a 1 po transplantaci srdce, které porodily zdravé děti.

Naše pracoviště má již několik let ve svém pracovním týmu klinického psychologa, který pracuje s pacienty před a po operačním zákroku. Zaměřuje se na problematiku psychogenního podílu při zdravotním stavu pacientů v transplantačním programu a pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Zvláštní pozornost věnuje pacientů v transplantačním programu. Provádí vyšetření před zařazením pacienta na listinu čekatelů na transplantaci srdce a jater. Zhodnocuje možnou kontraindikaci pacienta k tomuto zákroku.

Terapeutickou a konziliární péči poskytuje především pacientům na odd. JIP, pacientům s protrahovanou hospitalizací, komplikacemi a pacientům, kteří na onemocnění či zákrok reagují zhoršením psychického stavu.