Menu

Koordinátoři pro mechanickou srdeční podporu

Program dlouhodobých mechanických srdečních podpor (MSP) v CKTCH Brno začal v roce 2009, roku 2013 byla provedena první implantace MSP HeartWare HVAD miniinvazivním přístupem. 

Zvyšující se počet pacientů s implantovanou MSP vedl v roce 2014 k potřebě založení pozice koordinátora, jako primární osoby pro komunikaci mezi pacientem a ošetřujícím personálem. V současnosti na našem pracovišti tuto činnost vykonávají VAD koordinátoři, kteří zajišťují nepřetržitou službu na telefonu.

Úkolem koordinátora je edukace pacienta před plánovanou implantací systému, podrobné seznámení se srdeční podporou, průběhem hospitalizace, se změnou životního stylu po implantaci. Koordinátoři zaškolují pacienta jednak v obsluze systému, jednak v provádění převazů tak, aby byl co nejdříve schopen propuštění do domácí péče. Nedílnou součástí je také zaškolení rodinných příslušníků.

Po propuštění do domácího ošetřování zajišťují koordinátoři telefonický kontakt s pacientem při řešení jakýchkoli problémů. Naše zkušenosti potvrzují zlepšení komunikace mezi pacientem a ošetřujícím personálem.

 

tel: +420 603 144 133 
 
tel.: +420 734 765 848
 

Můžete nás kontaktovat 24 hodin denně...

  +420 734 765 848