Menu

Zemřelí dárci orgánů

Zemřelým dárcem, pokud za života nevyjádřil nesouhlas, se stává pacient, u kterého je zjištěna smrt mozku, tzn. nevratná ztráta funkce celého mozku nebo nevratná zástava krevního oběhu. Možný dárce orgánů - mechanicky ventilovaný pacient s devastujícím mozkovým poraněním nebo mozkovou lézí, medicínsky vhodný pro dárcovství orgánů.

Organizaci provedení odběru orgánů zajišťují transplantační koordinátorky, které jsou dále zodpovědné za vedení a správu transplantačních registrů – registr dárců, registr provedených transplantací, čekací listinu pro transplantace srdce, jater a ledvin. Transplantační koordinátorky jsou k dispozici i v případě konzultace a posouzení vhodnosti zařazení dárce do transplantačního programu.

Kontakt na transplantační koordinátorky, 24hodin denně:

  +420 603 144 124
 +420 543 182 541
 +420 543 182 541(fax)
 

Prosíme o včasný informační telefonát co nejdříve po vyšetření zjišťujícím klinické známky mozkové smrti, nebo pokud je mozková smrt pro charakter základního poranění nebo poškození vysoce pravděpodobná.

Pro první rozhovor s námi prosíme o vyčlenění více času. Potřebujeme znát tyto informace:

 •   Identifikační údaje potenciálního dárce
 •   Výška, váha
 •   Krevní skupina
 •   Základní onemocnění, které vedlo k mozkové smrti
 •   Anamnéza, chronická onemocnění, prodělané operace, jizvy, tetování, …
 •   Pokud byla KPCR nebo hypotenze – průběh události, použitá léčiva, doba trvání
 •   Medikace (katecholaminy, infuze, krevní deriváty,…)
 •   Aktuální klinický stav
 •   Základní laboratoř
 •   Výsledky event. vyšetření (např. Rtg S+P, CT, ECHO, SONO, koronarografie,…)
 •   Sedace pacienta – doba vysazení, ev. neurologické vyšetření
 •   Informovanost rodiny (osob blízkých) a její postoj k event. odběru orgánů
 

 

Ke stažení