Menu

Protikorupční opatření

V návaznosti na Usnesení vlády č. 1199 ze dne 25.10.2006 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 a úkolů z něho vyplývajících pro Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno byly mimo jiné zavedena následující opatření:

- Mailová adresa cktch@cktch.cz byla určena pro přijímání námětů, podnětů a připomínek k protikorupčním opatřením

- Tel. linka 543 183 320 slouží k projednání Vašich námětů a podnětů.

V obou případech budou zde vznesené náměty analyzovány vedením nemocnice a následně budou přijata adekvátní opatření.

Ke stažení

Jméno