Menu

Protikorupční opatření

V souladu  s vládní koncepcí boje s  korupcí  na léta 2018 – 2022 ( viz návazné Usnesení vlády č. 855) a Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem (RRIPP) s následným Usnesením vlády č. 769, byl vypracován  na MZ dne 11.3.2019 Akční plán boje s korupcí na rok 2019 ( Usnesení vlády č. 170).
Následně byl vydán příkaz ministra č. 22/2019 a služební předpis státního tajemníka v MZ č. 16/2019 – Rezortní interní protikorupční program MZ ČR účinný od 12.4.2019.

V CKTCH Brno zajištěno následující:

  • Proškolení zaměstnanců CKTCH ve věci RIPP

  • Zpracován Etický kodex

  • Novelizována směrnice  Interní protikorupční program 

  • Zveřejněn seznam poradců CKTCH

Pro přijímání námětů, podnětů a připomínek k protikorupčním opatřením je určena: mailová adresa [obfuscate_1_|93|102|112|90|96|63|99|101|111|93|99|42|90|114],  telefonní. linka 543 183 320 a dále se informace o protikorupčním jednání se oznamují MUDr. Uchytilovi.

Ve všech případech budou zde vznesené náměty analyzovány vedením nemocnice a následně budou přijata adekvátní opatření.

Ke stažení