Menu

Nabídka REACT-EU

Název projektu: Modernizace přístrojového vybavení CKTCH

Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016664

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je pořízení zdravotnické techniky a přístrojového vybavení v CKTCH z důvodu posílení odolnosti centra jako poskytovatele zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.

V rámci projektu dojde mj. k pořízení kardioangiografického kompletu pro hybridní kardiovaskulární výkony, echokardiografu a monitoru vitálních funkcí. Dále dojde k implementaci klinického zdravotnického systému v CKTCH pro vedení a archivaci komplexní zdravotnické dokumentace pacientů v elektronické podobě na jednotkách intenzivní a resuscitační péče.

Realizace projektu: 1. 8. 2021 až 31. 12. 2023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. 

Ke stažení