Menu

Léčba virové hepatitidy C

Naše pracoviště provádí léčbu virové hepatitidy C v kontextu transplantace jater, to znamená pacienty čekající na transplantaci jater nebo pacienty s infekcí hepatitidou C po transplantaci jater.

Používáme nejnovější vysoce účinné  kombinované režimy nových antivirotik vyvinutých v posledních letech.

Úspěšnost léčby je velmi vysoká- dosahujeme trvalého vyléčení (tzv. setrvalé virologické odpovědi) u více než 90% pacientů.

Tato terapie podstatně zlepšila prognózu pacientů s pokročilou jaterní cirhózou při chronické hepatitidě C.