Menu

Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie LF MU Brno

Klinika zřízena k 1. 7. 2020.

Přednosta:     doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA  
Zástupce přednosty pro školství: MUDr. Petr Fila, Ph.D.   
Sekretariát:    Zdeňka Horáčková   

Asistenti :
MUDr. Jiří Ničovský, Ph.D.
 

Jméno