Menu

Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie LF MU Brno

klinika_logo

Klinika zřízena k 1. 7. 2020.

 

Přednosta:     doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA  
Zástupce přednosty pro školství: MUDr. Petr Fila, Ph.D.   
Sekretariát:    Zdeňka Horáčková   

Asistenti :
MUDr. Jiří Ničovský, Ph.D.

MUDr. Jiří Pol, Ph.D.

MUDr. Olga Pokorná

 

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Kamenice 753/5, 625 00  Brno, Česká republika

E: info@med.muni.cz; www.med.muni.cz

Jméno