Menu

Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie LF MU Brno

klinika_logo

Díky založení Kliniky se naváží bližší kontakty a zlepší spolupráce mezi CKTCH a LF MU. Prvním úkolem Kliniky je standardizovat pregraduální výuku v oboru Kardiochirurgie v rámci výuky chirurgie.  Dalšími úkoly je podpora publikační činnosti a větší zapojení zaměstnanců do doktorandského studia. Pokud to ediční plán MU dovolí, vydají zaměstnanci Kliniky skripta pro výuku kardiochirurgie, která nyní na trhu chybí. 

 

Přednosta:     doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA  
Zástupce přednosty pro školství: MUDr. Petr Fila, Ph.D.   
Sekretariát:    Zdeňka Horáčková   

Asistenti :
MUDr. Jiří Ničovský, Ph.D.

MUDr. Jiří Pol, Ph.D.

MUDr. David Nešpor, Ph.D.

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Kamenice 753/5, 625 00  Brno, Česká republika

E: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|108|101|94|41|103|112|106|96|38|98|122]; www.med.muni.cz