Menu

Fyzioterapie

Vážení pacienti,

název rehabilitace pochází z latinského „habilitas - schopnost“.

V našem případě představuje „schopnost“ obnovit, zlepšit a udržet fyzický, psychický a emocionální stav po výkonech v oblasti kardiovaskulární chirurgie, transplantační chirurgie a intervenční léčbě.

Léčebná rehabilitace začíná před plánovanou operací předoperační přípravou. Jejím smyslem je navázání kontaktu s pacientem a jeho seznámení s pooperační rehabilitací. Snahou se zbavit nemocného strachu z pohybu, cvičení a bolesti, zabránit vzniku pooperačních komplikací a dekondice, zkrátit dobu hospitalizace a zlepšit dlouhodobou prognózu.

Aktivní rehabilitace je zahájena první pooperační dny s ohledem na fyzický a psychický stav a vlastní průběh operace. Je vedena zcela individuálně.

V daný okamžik se fyzioterapeutka věnuje pouze jednomu pacientovi, obvykle jedenkrát denně. Prodlužuje se délka a zvyšuje se intenzita cvičení na lůžku. Změna polohy zahrnuje nácvik správného používání hrazdy, nácvik správného sedání a vstávání z lůžka. Důležité je dosažení samostatnosti a soběstačnosti v pohybu a v běžných denních činnostech.

Před ukončením hospitalizace fyzioterapeutka vyhodnotí zdravotní stav z hlediska rehabilitace a během instruktáže seznámí pacienta a rodinné příslušníky s následnou léčebnou rehabilitací, komplexní lázeňskou péčí a s rizikovými faktory.

Budeme rády, pokud se rozhodnete aktivně podílet na léčbě vašeho onemocnění. Na vzájemnou spolupráci se budou těšit fyzioterapeutky CKTCH Brno.

Fyzioterapie

Fyzioterapeuti

Eva Jakubcová
Daniela Šanderová
Hana Kleiblová, DiS.
Jitka Kolářová
Jitka Podsedníková
Kateřina Nalezená
Martina Neugebauerová