Menu

Transplantace

Transplantace orgánů se provádí v Centru od jeho vzniku. Transplantace ledvin a jater se původně prováděly na II. chirurgické klinice FN u sv. Anny, kde byla v roku 1983 provedena první transplantace jater v Československu.
Po přechodu na CKTCH se během doby vytvořil komplexní transplantační program, který od roku 1992 zahrnuje i transplantace srdce.
Úspěšná transplantace mění dramatickým způsobem kvalitu života. Nemocní, kteří byli často odkázáni na předchozí několikaměsíční pobyt na lůžku, mohou vést zcela normální život, nabírají původní hmotnost, necítí se limitováni, vrací se jim optimismus. Transplantace nejen zachraňuje život pacienta, ale ve velké většině případů umožňuje i návrat do normálního plnohodnotného života, což ukazuje příklad 6 žen po transplantaci jater a 1 po transplantaci srdce, které porodily zdravé děti.
Do listopadu 2018 bylo tak v CKTCH provedeno 741 transplantací jater, 1394 transplantací ledvin (z toho 37 od živých příbuzných dárců) a 608 transplantací srdce.
Soustředění kardiochirurgie a transplantací několika orgánů pod jednu střechu nám umožňuje provádění kombinovaných transplantací jater, srdce a ledvin nebo kombinace transplantace jater a srdeční operace.
Uvedené počty orgánových transplantací by mohly být výrazně vyšší, neboť počet pacientů na čekacích listinách je dostatečný. Limitujícím faktorem je počet kadaverózních dárců orgánů, který je v regionu Jihomoravského kraje bohužel nejnižší z celé České republiky.