Menu

Úsek kvality

K zajištění kvalitní péče byla v rámci CKTCH jmenována rada kvality, která je přímo podřízena řediteli Centra.

Úsek kvality zajišťuje naplňování požadavků na interní a externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb v souladu s platnou legislativou.

Manager kvality zajišťuje metodické vedení, koordinaci a další úkoly odborného charakteru při realizaci systému managementu kvality.

Úsek kvality zodpovídá za provádění pravidelných kontrolních auditů, které probíhají v rámci interního hodnocení kvality.

Dále zabezpečuje aktualizaci veškeré vnitřně řízené dokumentace. V rámci externího hodnocení v roce 2018 CKTCH úspěšně obhájilo reakreditaci dle Spojené akreditační komise (SAK). Genetická laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA), Hematologická laboratoř je držitelem certifi kátu NASKL II.

Manager kvality

Mgr. et Mgr. Ladislava Šnajdrová

  • +420 543 182 494

Další informace

Úsek kvality spolupracuje s úsekem transplantací; v roce 2014 proběhl mezinárodní transplantační audit s mezinárodními auditory pod dozorem Ministerstva zdravotnictví ČR a CKTCH obdrželo Certifi cate of Audit – ACCORD Joint Action.

Ve spolupráci s úsekem ošetřovatelské péče sleduje a vyhodnocuje ukazatele kvality, které jsou zpětnou vazbou o kvalitě vybraných procesů. Našimi indikátory kvality jsou například sledování spokojenosti pacientů, sledování spokojenosti zaměstnanců, sledování nežádoucích událostí.

Dále se úsek spolupodílí na organizování seminářů pro pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Kontaktní informace

+420 543 182 494

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53
Budova A4, 3. patro