Menu

Spokojenost pacientů v CKTCH

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno zavedlo sledování spokojenosti
pacientů pomocí anonymních dotazníků v roce 2009.

Management centra si je vědom nutnosti získat zpětnou vazbu od pacientů a zjistit, jak jsou uvedené oblasti v dotazech hodnoceny a vnímány pacienty, popřípadě jejich rodinnými příslušníky.

Na základě připomínek a výsledků dotazníkového šetření jsou zaváděna nápravná opatření - např. upozornění na organizační nedostatky při přijetí, nedostatek informací o zdravotním stavu, nevhodné chování personálu, nedostatek soukromí pacienta při poskytovaní péče.

Spokojenost pacientů je sledována pomocí dotazníku, který vyhovuje potřebám centra.
Dotazníky jsou aktivně nabízeny a pacienti je vyplněné mohou vhazovat do připravených schránek.

 

Galerie

Ke stažení