Menu

Ošetřovatelské péče

Pod úsek ošetřovatelské péče spadá veškerý nelékařský zdravotnický
personál, nižší zdravotnický personál a pomocný zdravotnický personál.

Hlavní sestra metodicky řídí a vede vedoucí nelékařské zdravotnické
pracovníky na jednotlivých pracovištích, fyzioterapeuty a zdravotnické
laboranty. Úzce spolupracuje s lékaři a nutriční terapeutkou.

Vytváří a zajišťuje systém kontinuálního vzdělávání a získávání odborných
dovedností nelékařských zdravotnických pracovníků. Spolupracuje na
dalším vzdělávání se zdravotnickými školami, Národním centrem
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) Brno
a s lékařskými fakultami.

V rámci udržení certifi kace kvality zodpovídá za zvyšování kvality
ošetřovatelské péče a bezpečnosti pacientů. Úzce spolupracuje s managerem kvality, který zajišťuje realizaci systému managementu kvality.

Hlavní sestra

Mgr. Jana Jahodová

  • +420 543 182 486

Další zaměstnanci

Květuše Šubrtová

Všeobecná sestra

  • +420 543 182 525

Lucie Švábenská

Všeobecná sestra - kodérka

  • +420 543 182 514

Eva Topolářová

Všeobecná sestra - kodérka

  • +420 543 182 525

Marcela Zapletalová

Všeobecná sestra - kodérka

  • +420 543 182 519