Menu

Seznam informovaných souhlasů

Vážené pacientky, vážení pacienti,

zdravotní služby jsou pacientům poskytovány pouze s jejich svobodným a informovaným souhlasem, proto budete k provedení náročnějších diagnostických nebo léčebných výkonů požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas.

Součástí formuláře je poučení, ve kterém najdete informace o povaze výkonu, jeho přínosu, rizicích i eventuálních alternativách.

Pokud budete mít jakékoliv další otázky ohledně výkonu, pro který přicházíte,
neváhejte se obrátit na ošetřujícího lékaře.

Ke stažení