Menu

Informace o přijímání podání do CKTCH Brno

Naše adresa

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
Pekařská 664/53
602 00 Brno
Budova R v areálu FN USA, telefon 543 182 597

Podatelna
Úřední hodiny pro veřejnost: Po – Pá     8:00 až 11:00, 13:00 až 14:00
Na výše uvedené adrese jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání a datové zprávy na přenosných technických nosičích.
Dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený (např. část textu chybí nebo je nečitelný) a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, CKTCH nezpracovává.

Podání  v digitální podobě
Podání v digitální podobě je možné uskutečnit prostřednictvím datové schránky, zasláním e-mailové zprávy a na přenosném technickém nosiči doručeném na pracoviště podatelny.
ID datové schránky: g4d3fvd
E-mailová adresa podatelny určená výhradně pro příjem úředních elektronických podání: [obfuscate_1_|106|106|96|88|108|100|108|104|92|58|94|103|107|91|103|46|93|117]
Pro přijetí podání zaslaného na e-mailovou adresu [obfuscate_1_|106|106|96|88|108|100|108|104|92|58|94|103|107|91|103|46|93|117] je třeba, aby bylo opatřeno uznávaným  elektronickým podpisem, aby byl odlišen text podání od případných příloh a neobsahoval škodlivý kód.
Elektronické podání, které nesplňuje výše uvedené podmínky, nebude zpracováváno. Pokud z něj lze zjistit adresu odesilatele, bude na tuto adresu zasláno sdělení o důvodu nepřijetí zaslané zprávy.

Základní  podmínky pro podání doručená na přenosném technickém nosiči
Přijímaným přenosným technickým nosičem dat s dokumenty v digitální podobě je CD, DVD a USB flash disk bez škodlivého kódu.
Přenosný technický nosič lze doručit osobně nebo prostřednictvím poštovních a doručovacích služeb na podatelnu.
Na jednom přenosném technickém nosiči může být předáno pouze jedno elektronické podání.
Maximální velikost jedné datové zprávy včetně přílohy je 20 MB.