Menu

Kardiochirurgie

Hlavní pracovní náplní chirurgické části jsou operace srdce a velkých cév a transplantace srdce, jater a ledvin.

Na pracovišti se provádí celé spektrum srdečních operací u dospělých a korekce některých vrozených vad dětí.

Základní a nejpočetnější skupinu tvoří operace pro ischemickou chorobu srdeční (ICHS). Zaměřujeme se zejména na častější použití tepenných štěpů a rekonstrukční výkony na levé komoře s použitím moderních materiálů, jako jsou biologické materiály s potenciálem vrůstání buněk srdečního svalstva.

V posledních letech se prudce rozvíjí chlopenní chirurgie. Narůstá počet pacientů s aortální stenózou ať již v mladším věku (nejčastěji na vrozeném podkladě) nebo ve vyšších věkových kategoriích (vzhledem k prodlužování věku populace).

Pokud záchovná operace není možná, nabízíme Rossovu operaci.

Náhradu mechanickou chlopní považujeme za poslední možnost. U starších pacientů chlopeň nahrazujeme nejčastěji stentovanou bioprotézou, ale k dispozici máme i bezstentové bioprotézy.

Při vysokém riziku operace provádíme implantaci bioprotéz transkatétrovou cestou (TAVI).

V poslední době častěji nahrazujeme aortální chlopeň z parciální sternotomie, kde lze s výhodou použít bezstehové bioprotézy. Stoupá i počet nemocných s mitrální regurgitací, nejčastěji sekundární při ICHS nebo při degenerativním onemocnění chlopně. Také u mitrálních regurgitací je první volbou záchovná operace, náhradu provádíme dnes spíše výjimečně.

Rutinně jsou tyto operace prováděny z minitorakotomie s pomocí videa.