Menu

Pohybový režim po transplantaci jater

  • po transplantaci začíná období rekonvalescence a intenzivní rehabilitace. Délka tohoto období je individuální a pohybuje se v rozmezí od několika týdnů do několika měsíců. Rehabilitace nekončí opuštěním nemocnice a její zásady je nutné dodržovat i v domácím prostředí.

  • optimální podmínky pro hojení operační rány a rekonvalescence vytvoříme:

  1. když upravíme pohybový režim

  2. nezapomeneme odpočívat, relaxovat, budeme minimalizovat stres a dostatečně spát

  • operační rána se hojí jizvou, proto 1. měsíc od transplantace břicho nepřetěžujeme (nebezpečí vzniku kýly v jizvě). Pokud je operační rána dobře zhojena, můžeme začít izometricky zatěžovat nejdřív šikmé břišní svaly. Stabilizace jizvy trvá obvykle 2 měsíce a vyšší zátěž je možná za 3-6 měsíců od transplantace.

  • nejvýhodnější formou pravidelné fyzické aktivity je chůze. Zpočátku volíme kratší vycházky pomalu po rovině i několikrát denně s možností krátkého odpočinku. Postupně se běžnou součástí procházky stává chůze v terénu, zvyšujeme intenzitu chůze a prodlužujeme její délku.

  • nejúčinnější je pravidelný a přiměřený pohybový režim 3-5 krát týdně po dobu minimálně 30 minut. Doporučujeme střídat různé pohybové aktivity (procházky, turistiku, nordic-walking, jízda na rotopedu, plavání- u zhojené jizvy, relaxační cvičení, léčebný tělocvik). Cílem pravidelného tréninku je zlepšení a udržení kondice.

  • ! Pozor na nevhodné aktivity bezprostředně po transplantaci a přibližně 2. měsíce od operačního výkonu, které zahrnují zvedání a nošení těžkých břemen, vyvarovat se tlaku zvenčí, aktivity spojené s nebezpečím pádů a nárazů na břicho, nárazové zatěžování v nadměrných dávkách, vyloučit skoky a doskoky, kontaktní sporty, stavební práce, stěhování nábytku, generální úklid, zahrádkaření, prudké změny poloh, zadržování dechu, strach a stres z pohybu.

  • na stavy po operacích jater se specializují lázně Karlovy Vary (www. karlovy-vary.cz).