Menu

Prevence a kontrola infekce

Pracoviště vzniklo v září 2011 s cílem omezit rizika vzniku infekce při poskytování zdravotní péče ošetřovaným pacientům, sjednotit a provázat poskytovanou péči z epidemiologického hlediska.

Při své činnosti dbá na dodržování zásad bariérové péče, hygieny rukou a izolačních režimů při výskytu epidemiologicky závažných kmenů.

Pravidelně provádí monitoring čistoty prostředí a surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí, které se následně odráží v úpravě pracovních postupů nebo používaných materiálů.

Management Centra a vedoucí zaměstnance pracovišť každý měsíc informuje o výskytu poruch hojení operační rány, infekcí spojených se zdravotní péčí a epidemiologicky závažných kmenů.

Sestra pro kontrolu infekce

Bc. Romana Coufalová

Sestra pro kontrolu infekce

Kontaktní informace

+420 543 182 494

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53
Budova A4, 3.patro

 
Jméno