Menu

Prevence a kontrola infekce

Pracoviště prevence a kontroly infekce vzniklo v roce 2011 s hlavním cílem omezit rizika vzniku infekce při poskytování zdravotní péče ošetřovaným pacientům. Dalším cílem bylo sjednotit a provázat poskytovanou péči z epidemiologického hlediska.

Při své činnosti dbá na dodržování zásad bariérové ošetřovatelské péče, hygieny rukou, dodržování izolačních režimů při výskytu epidemiologicky významných původců.

V pravidelných intervalech provádí monitoring čistoty prostředí a surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí, na kterou je následně reflektováno v úpravě pracovních postupů, s využitím ochranných pomůcek.

Předchází infekcím tím, že pravidelně školí zaměstnance v oblasti hygieny a dezinfekce rukou. Provádí edukaci a kontrolní činnost zaměstnanců poskytujících úklidové služby.

Úzká spolupráce je také navázána s pracovištěm Krajské hygienické stanice v souvislosti s výskytem epidemiologicky závažných kmenů a s výskytem onemocnění COVID -19.

Vedení Centra a zdravotnický personál účastnící se péče o pacienty je informován o výskytu infekce v místě chirurgického výkonu, infekcí spojených s přítomností epidemiologicky závažných kmenů a infekcí, které vznikly v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení. 

Lékař pro kontrolu infekce

Mgr. Ilona Palátová

  • 737802483
  • 543182461

Kontaktní informace

+420 543 182 461

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53
Budova A2, 2.patro