Menu

Program podpory zdraví a prevence nemocí

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno poskytuje vysoce specializovanou lůžkovou a ambulantní zdravotnickou péči o děti a dospělé, zahrnující diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace srdce, jater a ledvin.
Lékaři, sestry i ostatní zdravotničtí zaměstnanci CKTCH jsou připraveni pomoci pacientům při navrácení zdraví a prevenci nemocí.
Programy jsou určeny pacientům, jejich blízkým a pracovníkům CKTCH.

Edukace pacientů s mechanickou srdeční podporou
VAD koordinátorky jsou primární kontaktní osobou pro otázky týkající se mechanické srdeční podpory jak pro pacienty před a po implantaci podpory a jejich rodinné příslušníky, tak i pro lékaře ošetřující tyto pacienty mimo CKTCH.
Podpora duševní zdraví
Klinický psycholog se zaměřuje se na problematiku psychogenního podílu při zdravotním stavu pacientů v transplantačním programu a pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
Pro zaměstnance poskytuje psychologické poradenství, semináře na téma burn out syndromu.
Nutriční podpora
Nutriční poradenství pro pacienty případně rodinné příslušníky se zaměřuje na oblast racionální a léčebné výživy dle základního onemocnění a přidružených chorob, doporučení vhodných potravin, technologické úpravy a případně výživových doplňků s cílem podporovat nutriční zdraví a minimalizovat riziko vzniku onemocnění souvisejících s výživou.
Pro zaměstnance poskytuje individuální konzultace na téma racionální výživa a zdraví životní styl v prevenci chronických civilizačních onemocnění, redukce hmotnosti a redukční dieta, dietní opatření dle typu onemocnění.
Diagnostika a léčba závažných poruch tukového metabolismu
Genetické laboratoře je zapojena do projektu MedPed, který se zabývá diagnostikou a léčbou závažných poruch tukového metabolismu. Hlavní cíle projektu MedPed jsou včas vyhledat co největší počet postižených jedinců s familiární hypercholesterolémií a zahájit jejich účinnou léčbu, kontaktovat, diagnostikovat a léčit jejich příbuzné a zajistit dlouhodobé sledování pacientů a jejich účinnou léčbu.
Prevence vzniku profesních nákaz

 


V CKTCH jsou pořádány odborné semináře pro zaměstnance v oblastech, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců:
• školení BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
• pravidelné školení kardiopulmonální resuscitace a techniky mytí rukou
• psychologické a nutriční poradenství
• příspěvek na rekreaci
• možnost očkování proti COVID-19


Tým pro podporu zdraví
je poradním orgánem managementu pro oblast podpory zdraví. Úkolem týmu je především plánovat a organizovat akce a činnosti podporující fyzické a duševní zdraví zaměstnanců.
Tým – Nutricionista, psycholog, hlavní sestra, manager kvality.