Menu

Čekací doby k vyšetření a výkonu

Vážené pacientky, vážení pacienti, 
v přehledu uvádíme průměrné čekací doby na neakutní plánovaná vyšetření a operační výkony v CKTCH. 

Uvedené čekací doby jsou pouze orientační, protože jsou ovlivněny řadou faktorů - např. počtem akutních operačních a diagnostických výkonů, které mají absolutní přednost, kapacitou lůžkových i ambulantních částí centra a operačních sálů.
V současné době se bohužel, vzhledem k omezením, která jsou spojena s epidemiologickou situací, čekací doby na srdeční operace nebo složitější intervenční výkony poněkud prodloužily. Jakmile to situace dovolí, vrátíme se k plnému provozu a čekací doby se budeme snažit  co nejvíce zkrátit.
Děkujeme za pochopení a věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

 

Echokardiografické vyšetření transtorakální

24 – 26 týdnů

Kardiologické vyšetření

 

24 - 26 týdnů

Srdeční katetrizace za hospitalizace

 

2 – 4 týdny

Srdeční katetrizace ambulantně

2 týdny

Kardiovaskulární chirurgie - neakutní operační výkony

4 – 6 týdnů

Intervenční výkony na chlopních

 

10 - 12 týdnů