Menu

Kardiologická a kardiochirurgická ambulance

Lokace: CKTCH
Ordinační doba 7:00 - 15:30
Objednání po emailu: [obfuscate_1_|91|104|94|108|100|96|110|93|96|58|94|103|107|91|103|46|93|117]

Za uplynulých 25 let existence prodělala ambulance řadu změn. V roce 2002 prošla generální rekonstrukcí, přesun čekárny do nových a větších prostor přinesl zlepšený komfort pro pacienta i zjednodušení organizace pro zdravotnický personál.

Na kardiologické ambulanci jsou sledováni nemocní s perspektivou srdeční operace v budoucnosti nejen z Jihomoravského kraje, ale i ze sousedních i vzdálenějších regionů České republiky jako je kraj Vysočina, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Po operaci je drtivá většina nemocných předána do trvalé péče spádových kardiologů, se kterými naše ambulance úzce spolupracuje. Ambulance provádí pravidelné sledování jen vybraných složitějších pacientů. Pravidelné
ambulantní kontroly absolvují i nemocní po záchovných operacích srdečních chlopní, po Rossově operaci a také pacienti po miniinvazivním kardiochirurgickém výkonu, který je v posledních letech stále více nabízen selektované skupině pacientů s výhodou rychlejšího zotavení a lepšího kosmetického efektu.

V trvalé péči máme též nemocné po katetrizačních výkonech na chlopních (TAVI, Mitraclipu, Melody).

Součástí ambulantního provozu je i ambulance vrozených srdečních vad, která pečuje o různorodou skupinu nemocných s vrozenou srdeční vadou v juvenilním a dospělém věku. Část nemocných podstoupila operaci pro vrozenou vadu v dětství, ale pro přítomnost reziduální vady je u nich perspektiva další operace i v budoucnu.

Druhou skupinu nemocných tvoří dospělí pacienti s vadou již od dětství známou, ale neoperovanou, či s vadou nově diagnostikovanou v dospělosti.
Nedílnou součástí předoperační diagnostiky i pooperační péče je echokardiografické vyšetření.

V období posledních šesti let (2010 až 2015) jsme provedli více než 39 000 vyšetření, 1351 z nich bylo transesofageálních (TEE). Vysoká erudice personálu umocněná přístrojovým vybavením i odpovídajícím dostupným technickým trendům dnešní doby nám umožňuje plnit náročné požadavky na diagnostiku vad u kardiochirurgických nemocných.

Zvláště pak metody 3D zobrazení a kvantifi kace regurgitačních vad, praktikované a široce rozvíjené na našem pracovišti, se staly každodenní součástí zobrazení nejen před a po kardiochirurgických výkonech na operačních sálech, ale i na hybridním sále v rámci asistence při TAVI, implantacích ocluderu, MitraClipu aj.

V roce 2010 vzniklo na našem pracovišti výukové centrum 3D echokardiografi e, jediné v České republice, pro zájemce nejen z tuzemska, ale i střední a východní Evropy a z Blízkého východu.

Náplní ambulance funkčního vyšetřování je hodnocení 24 hodinového záznamu EKG (EKG Holter) a 24 hodinového měření krevního tlaku (tlakový Holter), kterých je v součtu zhodnoceno přes 400 ročně.

Objem ambulantní péče má v posledních letech narůstající trend. V uplynulých 10 letech bylo provedeno více než 160 tisíc vyšetření, z toho v posledních dvou letech objem vyšetření narostl na více než 19 tisíc ročně.

Součástí ambulantního traktu jsou dvě kardiologické ambulance, ambulance pro provádění echokardiografických vyšetření (specializované echokardiografické vyšetření včetně transesofageálního se dnes provádí až na třech přístrojích současně), ambulance chirurgická a ambulance funkčního vyšetřování.

Kardiologická a kardiochirurgická ambulance

Vedení pracoviště

MUDr. Daniela Žáková

Vedoucí lékař kardiologické ambulance, kardiolog

  • 543182489

MUDr. Petr Pokorný

Vedoucí lékař ECHO laboratoře, kardiolog

  • 543182525

Simona Smutná

Staniční sestra ambulancí

Lékaři

MUDr. Sylva Kovalová, Ph.D.

Vedoucí pro 3D ECHO laboratoř

  • 543182488

MUDr. Marie Ošmerová

Kardiolog

  • 543182530

MUDr. Renata Šreflová

Kardiolog

  • 543182530

MUDr. Pavla Vojtěchová

Kardiolog

  • 543182519

Všeobecné sestry - Kardiologická a kardiochirurgická ambulance

Barbora Novotná, DiS.
Bc. Vlasta Vedlichová
Hana Chaloupková
Zdenka Křížová
Viera Žáčková
Mgr. Jana Hezinová

Sanitáři

Jana Smutná

Kontaktní informace

+420 543 182 491

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53
Budova A4, přízemí

 

 

Galerie

Ke stažení

Jméno