Menu

Rossova operace

Princip Rossovy operace

Podstata Rossovy operace, popsané již v roce 1967 Donaldem Rossem, spočívá v náhradě postižené aortální chlopně zdravou pacientovou plicnicovou chlopní ( pulmonální autograft).

Plicnicová chlopeň a kmen plicní tepny jsou následně nahrazeny plicnicí z tkáňové banky ( plicnicový homograft) – viz obrázek

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké jsou výhody Rossovy operace ?

U pacienta po Rossově operaci není nutná doživotní léčba warfarinem a tudíž zcela odpadají rizika spojená s jeho podáváním. Nemocný může vést plně aktivní život včetně sportovních aktivit, cestování apod. bez nutnosti pravidelných krevních kontrol a omezení ve stravě. Těhotenství žen po Rossově operaci je taktéž zatíženo nízkým rizikem komplikací, které je srovnatelné s běžnou zdravou populací těhotných žen.

 

Pro kterého pacienta je vhodná Rossova operace?

Rossova operace představuje alternativní operační možnost u mladých nemocných s postižením aortální chlopně, kterou nelze opravit a zachovat a jediným řešením je tudíž náhrada aortální chlopně umělou mechanickou chlopní. V přítomnosti mechanické chlopně je pacient doživotně odkázán k užívání léku zabraňujícího srážení krve na umělé chlopni( warfarin), jež je spojeno s rizikem krvácení, nutností pravidelných krevních kontrol a omezením ve stravě. Pacient s umělou mechanickou chlopní je ohrožen poruchou funkce chlopně ( zánět, vznik krevní sraženiny apod.) a současně mechanická chlopenní protéza představuje v těhotenství významné riziko jak pro matku tak pro plod.


Je Rossova operace zatížena vyšším operačním rizikem ?

Rossova operace je prováděna v celkové narkóze. Po podélném rozříznutí hrudní kosti a napojení pacienta na mimotělní oběh provede operatér kontrolu vlastní plicnicové chlopně pacienta. V případě, že je plicnicová chlopeň v pořádku a vhodná pro náhradu aortální chlopně, bude následně odstraněna postižená aortální chlopeň a nahrazena pacientovou vlastní plicnicovou chlopní. Namísto plicnicové chlopně bude našita plicnicová chlopeň z tkáňové banky . Doba trvání Rossovy operace je delší oproti délce trvání klasické náhrady aortální chlopně umělou chlopní.

Pokud Rossovu operaci provádí zkušený operační tým není Rossova operace zatížena vyšším operačním rizikem oproti náhradě aortální chlopně umělou chlopní.

 

Co mě čeká po operaci?

Předpokládaná doba pobytu v nemocnici činí obvykle 8-10 dní. Pacient následně pokračuje v lázeňské léčbě v rozsahu 4 týdnů. Po operaci pacient užívá 3 měsíce ibuprofen jako prevenci zánětlivých změn na dárcovském homograftu. Do aktivního života se zapojuje po 2-3 měsících od operace, což je srovnatelné se stavem po implantaci umělé chlopně. Kvalita života po Rossově operaci je významně lepší, než u pacientů po náhradě aortální chlopně umělou chlopní.

 

Jaká jsou rizika po Rossově operaci?

Rossova operace je výkonem na dvou chlopních, což sebou nese určité riziko nutnosti případné reoperace v budoucnu. Dle posledních dat z něměcko-holandského registru operací dle Rosse ( German-Dutch Ross Registr), který v letech 1998-2013 sledoval celkem 1779 dospělých pacientů po Rossově operaci z několika evropských pracovišť, je průměrně nutnost další operace u 5,1 % pacientů po 5ti letech, 8,9 % pacientů po 10ti letech a 17,3 % pacientů po 15 letech. Nejčastějším důvodem pro další operaci byla špatná funkce původně vlastní chlopně plicnice pacienta v aortální pozici (13,3 % reoperací po 15ti letech) a porucha funkce dárcovského plicnicového homograftu ( 7,7 % po 15ti letech ) . Rozšíření kořene plicnice v pozici aorty lze předejít dvojitým zpevněním proužkem z umělého materiálu, který používáme i na našem pracovišti. Ještě optimističtější výsledky s nižší pravděpodobností reoperace lze očekávat při provádění Rossovy operace stabilním operačním týmem v rámci jednoho kardiochirurgického pracoviště. Příkladem je kardiochirurgický tým pod vedením prof. El-Hamamsy, u nichž je 94% pacientů po 15ti letech bez nutnosti reoperace. Operační techniku prof. El-Hamamsyho používáme u všech našich operovaných pacientů.
Pro srovnání pravděpodobnost poruchy funkce umělé aortální chlopně se pohybuje v rozsahu 2-4 % na pacienta/ rok.


Mohu svým rozhodnutím ovlivnit volbu typu operace?

Vzhledem k výše uvedeným rizikům je klíčové zapojení pacienta do rozhodování při volbě optimálního operačního postupu. Po zhodnocení výhod a rizik Rossovy operace Vám bude operatérem navrhnut optimální postup řešení Vašeho onemocnění aortální chlopně se zohledněním Vašich preferencí, přání a Vámi akceptovatelné míry rizika další operace v budoucnosti.

Videogalerie