Menu

Pro pacienty

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno je státní příspěvkovou organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky a je samostatným právním subjektem.

Našim krédem je Pacient na prvním místě

Nabízíme:

  • Léčení s důrazem na specifiku onemocnění u každého pacienta

  • Nejširší spektrum srdečních operací v ČR

  • Krátké čekací doby