Menu

Etická komise

MUDr. Pol Jiří, Ph.D

předseda EK

 

lékař, kardiochirurg 

[obfuscate_1_|100|100|110|96|38|111|111|102|59|93|102|112|90|96|45|99|116]

Doc. MUDr. Bedáňová Helena, Ph.D.

člen EK 

 

lékař, kardiolog

[obfuscate_1_|98|96|104|92|102|96|46|92|96|94|92|106|102|110|96|64|93|102|110|94|100|37|91|121]

Ing. Fabián Jiří

člen EK

 

správce počítačové sítě

[obfuscate_1_|100|100|110|96|38|101|97|92|100|91|105|60|90|99|115|99|98|41|93|117]

 

Kontaktní e-mailová adresa pro LEK CKTCH

[obfuscate_1_|102|96|103|90|99|115|99|98|59|93|102|112|90|96|45|99|116]
 

1) Etická komise Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (dále jen „Etická komise“) byla jako nezávislý orgán zřízena rozhodnutím ředitele Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (dále jen „CKTCH“). Etická komise je místní etickou komisí CKTCH.


2) Etická komise plní úkoly v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., O léčivech, vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 226/2008Sb., která stanoví správnou klinickou praxi a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákonem č. 123/2000 Sb., O zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, popř. dalších právních předpisů.

3) Etická komise CKTCH posuzuje a vydává stanoviska ke klinickým hodnocením léčiv a klinickým zkouškám zdravotnických prostředků. Dále vydává stanoviska i k jiným projektům biomedicínského výzkumu zahrnujícího lidské účastníky, pokud tím nejsou dotčena ustanovení jiných zvláštních právních předpisů. Cílem činnosti Etické komise je chránit zdraví, práva a důstojnost všech osob zařazených do klinických hodnocení léčiv, klinických zkoušek zdravotnických prostředků a jiných projektů biomedicínského výzkumu, zahrnujícího lidské účastníky.

Termíny zasedání etické komise

Jednací řád etické komise

Statut etické komise

 

Ke stažení