Menu

Etická komise

MUDr. Uchytil Bořivoj

předseda EK

 

lékař, kardiochirurg 

borivoj.uchytil@cktch.cz

Doc. MUDr. Bedáňová Helena, Ph.D.

člen EK 

 

lékař, kardiolog

helena.bedanova@cktch.cz

Mgr. Mravcová Ilona

člen EK

 

farmaceutický pracovník

m-pharm@m-pharm.cz

MUDr. Kovalová Sylva, Ph.D.

místopředseda EK

 

lékař, kardiolog

sylva.kovalova@cktch.cz

prim. MUDr. Ondrášek Jiří

člen EK

 

lékař, kardiochirurg

jiri.ondrasek@cktch.cz

Horáčková Zdeňka

tajemník EK

 

sekretářka

zdenka.horackova@cktch.cz

Ing. Fabián Jiří

člen EK

 

správce počítačové sítě

jiri.fabian@cktch.cz

Ing. Vít Radovan

člen EK

 

IT pracovník

rvitcz@gmail.com

 

Kontaktní e-mailová adresa pro LEK CKTCH

lekcktch@cktch.cz
 

1) Etická komise Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (dále jen „Etická komise“) byla jako nezávislý orgán zřízena rozhodnutím ředitele Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (dále jen „CKTCH“). Etická komise je místní etickou komisí CKTCH.


2) Etická komise plní úkoly v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., O léčivech, vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 226/2008Sb., která stanoví správnou klinickou praxi a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákonem č. 123/2000 Sb., O zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, popř. dalších právních předpisů.

3) Etická komise CKTCH posuzuje a vydává stanoviska ke klinickým hodnocením léčiv a klinickým zkouškám zdravotnických prostředků. Dále vydává stanoviska i k jiným projektům biomedicínského výzkumu zahrnujícího lidské účastníky, pokud tím nejsou dotčena ustanovení jiných zvláštních právních předpisů. Cílem činnosti Etické komise je chránit zdraví, práva a důstojnost všech osob zařazených do klinických hodnocení léčiv, klinických zkoušek zdravotnických prostředků a jiných projektů biomedicínského výzkumu, zahrnujícího lidské účastníky.

Termíny zasedání etické komise

Jednací řád etické komise

Statut etické komise

 

Ke stažení

Jméno