Menu

Genetická laboratoř

Genetická laboratoř byla založena v roce 1995. Impulzem pro její založení byla potřeba detekce genomu virových patogenů a sledování dynamiky virové nálože především u pacientů po transplantaci orgánů.
 
Včasné odhalení hrozící infekce ještě před nástupem klinických projevů nebo před pozitivním výsledkem klasických serologických testů mělo klíčový význam pro včasné zahájení cílené léčby a hodnocení množství virového genomu sloužilo k monitorování odpovědi organismu pacienta na léčbu.
 
Záhy byla zavedena také metoda univerzální detekce bakteriálních a mykotických patogenů v klinickém materiálu, která byla využita zejména u pacientů s infekční endokarditidou. V roce 2002 se podařilo laboratoř prostorově rozšířit a vybavit novými přístroji, čímž se možnosti detekce patogenů dostaly na  kvalitativně vyšší úroveň. O  rok později došlo k  zásadní reorganizaci pracoviště a významnému rozšíření spektra nabízených vyšetření i na oblast humánní genetiky.
 
Postupně se dále zlepšovalo vybavení laboratoře, rozšiřoval a stabilizoval se pracovní tým a zvyšoval se počet prováděných vyšetření. V roce 2014 došlo k další přestavbě laboratoře spočívající v rozšíření a modernizaci prostor. 
 

Činnost genetické laboratoře je dnes zaměřena na tři oblasti:

 
• Molekulární detekce patogenů se využívá nejen u imunosuprimovaných pacientů po transplantaci orgánů a u pacientů s infekční endokarditidou, ale i u dalších pacientů po velkých srdečních operacích nebo u pacientů s jinými infekčními komplikacemi.
 
• Molekulární diagnostika primárních poruch imunity, včetně prenatální diagnostiky, je prováděna pro celou Českou republiku. Laboratoř se zaměřuje nejen na detekci mutací v genech zodpovědných za vznik chorob, ale také na funkční analýzy jejich významu. S rozvíjejícími se technologiemi je určení sekvenčních změn DNA stále dostupnější a  klíčovou se tak stává právě správná interpretace detekovaných variant a  určení jejich příčinné souvislosti s daným onemocněním.
 
• Diagnostika geneticky podmíněného rizika rozvoje aterosklerózy vede k odhalení pacientů s vysokým rizikem srdečního infarktu v mladém věku. Genetická laboratoř je součástí Národního centra a národním koordinátorem
projektu MedPed (Make early diagnoses to Prevent early deaths), jehož cílem je včas diagnostikovat a léčit pacienty s familiární hypercholesterolémií. Jedná se o onemocnění, které postihuje přibližně 1 z 200 jedinců, spočívá ve vysokých hladinách cholesterolu a představuje vysoké riziko předčasného úmrtí.
 
Od roku 2013 je laboratoř akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy č. ČSN EN ISO 15189. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace u vyšetření detekce sekvenční variant v genech pomocí Sangerova sekvenování a u vyšetření variant lidského genomu metodu masivního paralelního sekvenování (NGS).
 
Pracovníci Genetické laboratoře jsou zapojeni do  řešení řady grantových výzkumných projektů a  výsledky své práce publikují v  mezinárodně uznávaných časopisech nebo formou sdělení na  odborných konferencích.
Ve spolupráci s Lékařskou a Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity se podílejí na výuce pregraduálních i postgraduálních studentů.
Genetická laboratoř

Vedení pracoviště

prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.

Vedoucí lékař

  • +420 543 182 548

RNDr. Barbora Ravčuková

Zástupce vedoucího laboratoře

  • +420 543 182 546

Bc. Lenka Kazdová

Manažer kvality genetické laboratoře - jiný odborný pracovník

  • +420 543 182 546

Martina Slezáčková, DiS.

Vedoucí laborantka

  • +420 543 182 546

Vysokoškolští pracovníci

MUDr. Renata Tejkalová
Mgr. Eva Blaštíková, Ph. D.
Mgr. Přemysl Souček, Ph.D.
Mgr. Martina Vaněrková
Mgr. Hana Grombiříková
Mgr. Lucie Grodecká, Ph.D.
Mgr. Martina Kalousková, Ph.D.
Mgr. Karolína Kožená
Mgr. Lucie Kratochvílová
Mgr. Viktor Bíly
Mgr. Ondřej Zapletal, Ph.D.
Mgr. Dita Říčná, Ph.D.
Mgr. Tatiana Kováčová, Ph.D.
 

Laboranti

Marie Dočkalová, DiS.
Bc. Soňa Janošková

 

Postgraduální studenti

Mgr. Michal Kramárek
Mgr. Eliška Svobodová
Mgr. Petra Kulíšková

 

Administrativní pracovnice

Eliška Mitvalská

Další informace

Detekce původců infekce

 
Diagnostika mikrobů působících infekční komplikace molekulárně biologickými metodami je využívána zejména u pacientů s utlumenou imunitou po transplantaci orgánů, u pacientů s infekční endokarditidou a u pacientů s infekčními komplikacemi po velkých chirurgických výkonech.
 
Spektrum vyšetřovaných původců infekce:
Viry: cytomegalovirus, virus Epstein-Barrové, virus herpes simplex 1/2, virus HHV6, adenoviry, enteroviry, virus PVB19, BK virus, virus hepatitidy B a C, virus Varicella zoster.
Bakterie a houby: univerzální detekce (vyšetření na přítomnost a určení jakékoliv medicínsky významné bakterie či houby v biologickém materiálu), Staphylococcus aureus, koaguláza negativní stafylokoky.
 

Diagnostika vrozených poruch imunity

 
U pacientů s vrozenou poruchou obranyschopnosti jsou detekovány chyby v genech, které zodpovídají za správnou funkci imunitního systému. Při znalosti konkrétní genové chyby je v postižené rodině možné určit přenašeče onemocnění nebo odhalit onemocnění u ještě nenarozených dětí.
 
Vyšetření variant lidského genomu souvisejících s primárními poruchami imunity:
 
- metodou Sangerova sekvenování + ostatní vyšetření:
 seznam vyšetřovaných genů Sanger + ostatní

- metodou masivního paralelního sekvenování:
 
Určení genetické dispozice ke kornatění cév a vzniku krevních sraženin
Genetická laboratoř je koordinátorem mezinárodního projektu MedPed v České republice, jehož cílem je včas diagnostikovat a léčit pacienty s familiární hypercholesterolémií, která vede ke kornatění cév už od dětství, a tím zabránit předčasnému vzniku infarktu myokardu u těchto pacientů. Detekovány jsou také mutace znamenající vrozený sklon k vyšší srážlivosti krve.
 
Prováděná vyšetření:
Diagnostika familiárního defektu apolipoproteinu B-100, genotypizace apoliproteinu E, určení Leidenské mutace, mutace v genu pro protrombin.

Kontaktní informace

+420 543 182 546

Kde najdete naše pracoviště

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Genetická laboratoř Výstavní 17/19, Brno, 60300


h4

 

Galerie

Ke stažení