Menu

Čekatelé na transplantaci orgánů

CKTCH je druhé největší transplantační centrum v České republice. Zajišťuje transplantace srdce a jater pro celou Moravu, transplantace ledvin pro Jihomoravský kraj, část kraje Vysočina a Zlínský kraj.

Čekatel na transplantaci orgánů je pacient zařazený v Národním registru osob čekajících na transplantaci, čekací listině. Listiny (Waiting list) jsou seznamy na jednotlivé orgány, které obsahují identifikační a medicínské údaje, které je nutné aktualizovat.

Pacient musí pro zařazení splňovat stanovená kritéria, tzn. trpí nezvratným selháváním funkce orgánu, které nereaguje na léčbu a tento stav nelze řešit jiným způsobem. Zařazení nemocného na čekací listinu provádí lékař - specialista, ve spolupráci s naším transplantačním centrem a vždy se souhlasem pacienta.

Důležité je jeho správné načasování, zvolení doby, kdy je nemocný v celkově dobré kondici, která vlivem zhoršující se funkce orgánu klesá. Samotný výběr nejvhodnějších příjemců pro odebrané orgány probíhá na základě shody v krevní skupině, váhového a velikostního poměru mezi dárcem a příjemcem. 

Ke stažení