Menu

Úsek anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Úsek anesteziologie poskytuje specializovanou péči chirurgickým pacientům s kardiovaskulárním onemocněním a po transplantacích orgánů. Lékaři, sestry – specialistky a další odborníci poskytují ročně perioperační péči více než 2000 pacientům po srdečních operacích, transplantacích, katetrizačních a dalších výkonech.

Naše práce je postavena na neustálých inovacích a zlepšeních. Týká se to především vývoje v oblasti sedace, anestezie a úlevy od bolesti, kde přecházíme na nová analgetika a hypnotika s krátkým, ale silným efektem, umožňující probudit pacienty brzy po skončení operace. Většina (90 %) našich pacientů je nyní extubována za 4 hodiny od operace a propuštěna z JIP 2. pooperační den. Používáme také nejmodernější anestetika, která mají ochranný vliv na myokard a společně s dalšími postupy již nemusíme podávat inotropní léky (katecholaminy) u více než poloviny našich pacientů. Průměrný věk našich pacientů je 67 let, ale nejsou výjimkou ani devadesátiletí. 

Pro tyto pacienty máme vypracován postup velmi šetrné anestezie, založené na monitorování mozkové oxymetrie a hloubky narkózy. To snižuje pooperační poruchy mozkových funkcí, které se dříve vyskytovaly u většiny pacientů. 

Kardiochirurgie byla vždy doprovázena velkými krevními ztrátami s nutností podání transfuze u každé operace. Nyní ale více než 60 % našich pacientů transfuzi nedostane díky zavedení nejnovějších postupů – jemnějších chirurgických technik, aplikace moderních prostředků zábrany krvácení, použití autotransfuzních technik a nových pohledů na tzv. účelnou hemoterapii. 

Náš tým se skládá z dvanácti plně kvalifi kovaných anesteziologů a intenzivistů, kteří koordinují multidisciplinární péči o chirurgické pacienty na třech operačních sálech, katetrizačním a hybridním sále, pooperačním odddělení a jednotkách intenzivní péče.

Podílíme se také na předoperační přípravě, aby každý pacient dostal nejvyšší
standard péče.

Úsek anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Vedoucí lékař, anesteziolog

MUDr. Marek Lukeš, EDIC

 • +420 543 182 525

Lékaři

MUDr. Petr Adámek

Anesteziolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Jiří Černošek

Anesteziolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Simona Davidová

Anesteziolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Michal Gacík

Anesteziolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Olga Hrazdilová, Ph.D.

Anesteziolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Ing. Lucie Hrdličková

Anesteziolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Dmytro Hrytsai

Anesteziolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Olga Janíčková

Anesteziolog

 • +420 543 182 514

MUDr. Peter Kľúčovský

Anesteziolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Petr Pavlík

Anesteziolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Kateřina Petrová

Anesteziolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Lívia Polóniová

Anesteziolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Karel Puszkailer

Anesteziolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Marcela Šilarová

Anesteziolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Rudolf Traj

Anesteziolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Róbert Uhliarik

Anesteziolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Robert Wagner, Ph.D.

Anesteziolog

 • +420 543 182 525