Menu

Úsek kardiovaskulární chirurgie

Hlavní pracovní náplní chirurgické části jsou operace srdce a velkých cév a transplantace srdce, jater a ledvin.

Na pracovišti se provádí celé spektrum srdečních operací u dospělých a korekce některých vrozených vad dětí.

Naším krédem je nabídnout všem pacientům individuální chirurgické řešení.
Základní a nejpočetnější skupinu tvoří operace pro ischemickou chorobu srdeční (ICHS). Zaměřujeme se zejména na častější použití tepenných štěpů a rekonstrukční výkony na levé komoře s použitím moderních materiálů, jako jsou biologické materiály s potenciálem vrůstání buněk srdečního svalstva.

V posledních letech se prudce rozvíjí chlopenní chirurgie. Narůstá počet pacientů s aortální stenózou ať již v mladším věku (nejčastěji na vrozeném podkladě) nebo ve vyšších věkových kategoriích (vzhledem k prodlužování věku populace).

U mladších pacientů s aortální vadou se snažíme o záchovnou operaci. Náš soubor 273 pacientů za posledních 10 let s časnou mortalitou 1,1 % a nutnosti reoperace 8,7 % je největší v ČR.

Pokud záchovná operace není možná, nabízíme Rossovu operaci (i zde je náš soubor 114 pacientů s nulovou časnou mortalitou největší v ČR). Náhradu mechanickou chlopní považujeme za poslední možnost. U starších pacientů chlopeň nahrazujeme nejčastěji stentovanou bioprotézou, ale k dispozici máme i bezstentové bioprotézy.

Při vysokém riziku operace provádíme implantaci bioprotéz transkatétrovou cestou (TAVI). V poslední době častěji nahrazujeme aortální chlopeň z parciální sternotomie, kde lze s výhodou použít bezstehové bioprotézy. Stoupá i počet nemocných s mitrální regurgitací, nejčastěji sekundární při ICHS nebo při degenerativním onemocnění chlopně. Také u mitrálních regurgitací je první volbou záchovná operace, náhradu provádíme dnes spíše výjimečně.

Rutinně jsou tyto operace prováděny z minitorakotomie s pomocí videa.

Úsek kardiovaskulární chirurgie

Náměstek pro léčebně preventivní péči, vedoucí úseku kardiovaskulární a transplantační chirurgie

prim. MUDr. Jiří Ondrášek

 • 543182493

Lékaři

prof. MUDr. Jan Černý, CSc.

 • 543182484

MUDr. Martin Ferkodič

Chirurg

 • 543182514

MUDr. Petr Fila, Ph.D.

Kardiochirurg

 • 543182514

MUDr. Irena Hamtilová

 • 543182519

MUDr. Vladimír Horváth

Chirurg

 • 543182530

MUDr. Jaroslav Ilčišák

Chirurg

 • 543182514

MUDr. Miroslav Kolárik

 • 543182514

MUDr. Jan Mátl

 • 543182530

doc. MUDr. Petr Němec, CSc. MBA

Kardiochirurg

 • 543182484

MUDr. David Nešpor, Ph.D.

Chirurg

 • 543182525

MUDr. Jiří Ničovský, Ph.D.

Kardiochirurg

 • 543182542

MUDr. Tomáš Ostřížek

Kardiochirurg

 • 543182499

MUDr. Pavel Piler

Kardiochirurg

 • 543182499

MUDr. Olga Pokorná

Kardiochirurg

 • 543182519

MUDr. Jiří Pol, Ph.D.

Kardiochirurg

 • 543182530

MUDr. Albert Stehlík

Chirurg

 • 543182514

MUDr. Pavel Stibor

Chirurg

 • 543182530

MUDr. Jan Štěrba

Chirurg

 • 543182514

MUDr. Bořivoj Uchytil

Kardiochirurg

 • 543182514

MUDr. Adam Vejmělek

Chirurg

 • 543182530

Další informace

Videoasistované operace s mimotělním oběhem provádíme i při výkonech na trikuspidální chlopni, při defektu síňového septa nebo při kombinaci uvedených onemocnění. Videoasistovaně zavádíme také epimyokardiální elektrody pro stimulaci srdečních komor.

Těsně před spuštěním je program hybridních výkonů pro fi brilaci síní, které spočívají v miniinvazní chirurgické ablaci doplněné v jednom sezení o cílenou katetrizační intrakardiálni ablaci. Výrazně se v posledních letech zvyšuje počet kombinovaných výkonů – nejčastěji operací pro ICHS a chlopenní vadu nebo chlopenní vadu a fibrilaci síní.

Naše pracoviště se specializuje také na chirurgii hrudní aorty. Mimo standardní náhradu ascendentní aorty nebo aortálního oblouku s nebo bez výkonu na aortální chlopni, provádíme také výkony pro výdutě torakoabdominální aorty.

Při akutních disekcích typu A se stále častěji snažíme o defi nitivní řešení náhradou ascendentní aorty a oblouku spolu s implantací stentgraftu do počátku descendentní aorty.

Naše chirurgické zkušenosti uplatňujeme i při extrakardiálních výkonech, např. při operaci nádorů mediastina u dospělých i dětí, při operacích nádoru v blízkosti srdce nebo velkých cév, anebo při operaci Grawitzova nádoru s jeho prorůstáním do dolní duté žíly nebo do pravé síně. 

Kontaktní informace

+420 543 182 484

Galerie

Jméno