Menu

Odborná veřejnost

CKTCH

• Poskytuje vysoce specializovanou lůžkovou a ambulantní zdravotnickou péče o děti a dospělé, zahrnující diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace srdce, jater a ledvin.

• Provádí odběry orgánů pro účely transplantace.

• Zabezpečuje vědeckovýzkumnou činnosti v oblasti kardiologie, kardiovaskulární chirurgie, anesteziologie, intenzivní péče, transplantací orgánů a molekulární genetiky.

• Zabezpečuje výchovu vědeckých a odborných pracovníků v oboru kardiologie, kardiovaskulární chirurgie, anesteziologie, intenzivní péče, transplantační chirurgie a molekulární genetiky.

• Zabezpečuje pedagogickou činnost dle potřeb a ve spolupráci s vysokými, středními a vyššími odbornými školami a s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

• Rozvíjí tvůrčí vědeckovýzkumnou a odbornou spolupráci s dalšími ústavy, zdravotnickými zařízeními v rámci rezortu i mimo něj. 

• Rozvíjí mezinárodní oborovou spolupráci s odbornými pracovišti v zahraničí