Menu

Oddělení 13

Oddělení 13 poskytuje specializovanou resuscitační péči nejvyššího typu.

Jsou zde léčeni všichni pacienti po srdečních operacích, pacienti po složitějších intervenčních výkonech, pacienti s akutním srdečním selháním a pacienti po transplantacích srdce, jater a ledvin. Je zde k dispozici nejmodernější vybavení, umožňující péči o pacienty se selháváním vitálních funkcí, s možností jejich podpory – umělá plicní ventilace, eliminační metody, mechanické srdeční podpory, apod.

Vedení pracoviště

MUDr. Petr Pavlík

Vedoucí lékař, anesteziolog

 • 543182525

MUDr. David Nešpor, Ph.D.

Vedoucí chirurg

 • 543182525

Květuše Šubrtová

Staniční sestra

 • 543182525

Šárka Švecová

Zástupkyně staniční sestry

 • 543182525

Lékaři

MUDr. Petr Adámek

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Jiří Černošek

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Olga Hrazdilová, Ph.D.

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Ing. Lucie Hrdličková

Anesteziolog

 • 543182525

PharmDr. Milan Juhás

Klinický farmaceut

 • 543182525

MUDr. Peter Kľúčovský

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Lukáš Marek, Ph.D.

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Kateřina Petrová

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Petr Pokorný

Kardiolog

 • 543182525

MUDr. Jiří Pol, Ph.D.

Kardiochirurg

 • 543182530

MUDr. Karel Puszkailer

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Martin Ráb

Anesteziolog

MUDr. Marcela Šilarová

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Robert Wagner, Ph.D.

Anesteziolog

 • 543182525

Všeobecné sestry

Mgr. Martina Báčová
Bc. Karla Broučková
Zita Doležalová
Renata Dratvová
Ivana Fendrychová
Bc. Pavla Fričová
Barbora Frolová, DiS.
Mgr. Barbora Gerlová
Alena Hartlová, DiS.
Mgr. Aleš Hasala
Mgr. Jana Hezinová
Bc. Petra Hroudná
Bc. Kateřina Hrudová
Mgr. Lenka Janésková
Mgr. Ivana Jánská
Bc. Lukáš Jelínek, DiS.
Jakub Kinkal, DiS.
Petra Kislingerová
Alena Kocmanová, DiS.
Zuzana Kolajtová
Eva Konečná, DiS
Bc. Petra Kovaříková
Markéta Mácová, DiS.
Anna Martinásková
Jana Maršálková
Jana Matušková, DiS.
Hana Miháliková
Le Nguyen Anh Tuan, DiS.
Andrea Nováková
Iva Nováková
Barbora Novotná, DiS.
Martina Nešporová
Petra Pavlicová, DiS.

Martina Pavelková
Mgr. Anna Pavlíková
Mgr. Martina Pechová
Klára Pitrová, DiS.
Mgr. Marie Pluháčková
Mgr. Petra Pokorná
Jana Pospíšková
Pavel Prajka, DiS.
Bc. Jana Procházková
Bc. Pavol Rzavský
Renata Sedláčková, DiS.
Daniela Slaná
Jolana Slavíčková
Bc. Martina Skoupá
Jarmila Strachoňová, DiS.
Mgr. Marie Svejkovská
Martina Svobodová
Eva Šefčíková
Pavlína Škrobánková
Bc. Miroslava Šnajdrová
Silvia Štefankovičová, DiS.
Mgr. Robert Trávniček
Antonín Tůma, DiS. et DiS.
Vladimír Vachata, DiS
Jana Váňová
Bc.Hana Vaverková, DiS.
Kateřina Volf
Erika Vrbková
Lucie Zaoralová
Eva Zekeová
Mgr. Kateřina Žilinská
 

 

Mentorka

Mgr. Iveta Kneeová

Ošetřovatelky

Radka Havelková
Lucie Mokrá
Kristýna Sroková
Michaela Volfová

Sanitáři

Martin Balko
Lenka Gajdušková
Renata Poláková
Bc. Vlasta Emma Procházková
Tereza Procházková
Veronika Strnková

 

Kontaktní informace

+420 543 182 525

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53, Brno
Budova A3, 1.patro
 

 

Galerie

Jméno