Menu

Oddělení 13

Oddělení 13 poskytuje specializovanou resuscitační péči nejvyššího typu.

Jsou zde léčeni všichni pacienti po srdečních operacích, pacienti po složitějších intervenčních výkonech, pacienti s akutním srdečním selháním a pacienti po transplantacích srdce, jater a ledvin. Je zde k dispozici nejmodernější vybavení, umožňující péči o pacienty se selháváním vitálních funkcí, s možností jejich podpory – umělá plicní ventilace, eliminační metody, mechanické srdeční podpory, apod.

Vedení pracoviště

MUDr. Petr Pavlík

Vedoucí lékař, anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Petr Fila, Ph.D.

Vedoucí chirurg

 • 543182514

Květuše Šubrtová

Staniční sestra

 • 543182525

Šárka Švecová

Zástupkyně staniční sestry

 • 543182525

Lékaři

MUDr. Petr Adámek

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Jiří Černošek

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Olga Hrazdilová, Ph.D.

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Ing. Lucie Hrdličková

Anesteziolog

 • 543182525

PharmDr. Milan Juhás

Klinický farmaceut

 • 543182525

MUDr. Peter Kľúčovský

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Lukáš Marek, Ph.D.

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Kateřina Petrová

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Petr Pokorný

Kardiolog

 • 543182525

MUDr. Jiří Pol, Ph.D.

Kardiochirurg

 • 543182530

MUDr. Karel Puszkailer

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Martin Ráb

Anesteziolog

MUDr. Jiří Sikora

Kardiolog

 • 543312525

MUDr. Robert Wagner, Ph.D.

Anesteziolog

 • 543182525

Všeobecné sestry

Mgr. Martina Báčová
Bc. Karla Broučková
Zita Doležalová
Ivana Fendrychová
Bc. Pavla Fričová
Barbora Frolová, DiS.
Mgr. Barbora Gerlová
Alena Hartlová, DiS.
Mgr. Aleš Hasala
Mgr. Jana Hezinová
Bc. Michaela Hlavňovská
Bc. Petra Hroudná
Bc. Kateřina Hrudová
Renata Chmelová
Mgr. Lenka Janésková
Mgr. Ivana Jánská
Bc. Lukáš Jelínek, DiS.
Jakub Kinkal, DiS.
Petra Kislingerová
Alena Kocmanová, DiS.
Zuzana Kolajtová
Eva Konečná, DiS
Bc. Petra Kovaříková
Mgr. Nela Krajčíková
Markéta Mácová, DiS.
Anna Martinásková
Jana Maršálková
Jana Matušková, DiS.
Hana Miháliková
Le Nguyen Anh Tuan, DiS.
Andrea Nováková
Iva Nováková
Barbora Novotná, DiS.
Martina Nešporová
Petra Pavlicová, DiS.

Martina Pavelková
Mgr. Anna Pavlíková
Mgr. Martina Pechová
Klára Pitrová, DiS.
Mgr. Marie Pluháčková
Jana Pospíšková
Bc. Jana Procházková
Bc. Pavol Rzavský
Renata Sedláčková, DiS.
Bc. Marta Sehnalová
Daniela Slaná
Jolana Slavíčková
Bc. Martina Skoupá
Bc. Kateřina Sklenářová
Mgr. Marie Svejkovská
Eva Šefčíková
Pavlína Škrobánková
Bc. Miroslava Šnajdrová
Silvia Štefankovičová, DiS.
Mgr. Robert Trávniček
Vladimír Vachata, DiS
Jana Váňová
Bc.Hana Vaverková, DiS.
Kateřina Volf
Erika Vrbková
Lucie Zaoralová
Eva Zekeová
Mgr. Kateřina Žilinská
 

 

Mentorka

Mgr. Iveta Kneeová

Ošetřovatelky

Radka Havelková
Lucie Mokrá
Kristýna Sroková
 

Sanitáři

Martin Balko
Lenka Gajdušková
Hana Jeřábková
Věra Koudelová
Michal Matuška
Renata Poláková
Tereza Procházková
Veronika Strnková

 

Kontaktní informace

+420 543 182 525

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53, Brno
Budova A3, 1.patro
 

 

Galerie

Jméno