Menu

Oddělení 11

Oddělení poskytuje akutní lůžkovou péči standardního typu v oboru kardiologie a kardiochirurgie.

Jsou zde hospitalizováni pacienti přijatí k invazivnímu vyšetření nebo po invazivním katetrizačním výkonu (PCI,  zavedení Amplatzova okluderu, implantace stentgraftu apod.), ke kardiochirurgické operaci, k transplantaci srdce a po transplantaci srdce.

Vedení pracoviště

doc. MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D.

Vedoucí lékař, kardiolog

  • +420 543 182 519

MUDr. Olga Pokorná

Vedoucí chirurg

  • +420 543 182 519

Jitka Geržová

Staniční sestra

  • +420 543 182 519

Lékaři

MUDr. Irena Hamtilová

Cévní chirurg

  • +420 543 182 519

MUDr. Viktor Musil, Ph. D.

Kardiolog

  • +420 543 182 519

MUDr. Pavel Útrata

Kardiolog

  • +420 543 182 519

Všeobecné sestry

Bc. Pavlína Nejedlá
Lucie Mitášová
Alena Königová, DiS.
Jana Pavlíčková
Jaroslava Dvořáčková
Marie Novák
Sabina Petlachová, Dis.
Mgr. Ladislava Skácelová
Bc. Martin Škaroupka
Kateřina Molerová, Dis.
Jitka Kumanová
Renata Válková

Sanitáři

Blanka Lattenbergová
Hana Hrubá
Soňa Šulcová
Jana Ujčíková

Kontaktní informace

+420 543 182 519

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53, Brno
Budova A4, 1. poschodí

 

 

Galerie