Menu

Oddělení 11

Oddělení poskytuje akutní lůžkovou péči standardního typu v oboru kardiologie a kardiochirurgie.

Jsou zde hospitalizováni pacienti přijatí k invazivnímu vyšetření nebo po invazivním katetrizačním výkonu (PCI,  zavedení Amplatzova okluderu, implantace stentgraftu apod.), ke kardiochirurgické operaci, k transplantaci srdce a po transplantaci srdce.

Vedení pracoviště

doc. MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D.

Vedoucí lékař, kardiolog

  • 543182519

MUDr. Olga Pokorná

Vedoucí chirurg

  • 543182530

Jitka Geržová

Staniční sestra

  • 543182519

Lékaři

MUDr. Irena Hamtilová

  • 543182514

MUDr. Pavel Útrata

Kardiolog

  • 543182519

Všeobecné sestry

Lucie Mitášová
Alena Königová, DiS.
Jana Pavlíčková
Veronika Buriánková
Jaroslava Dvořáčková
Marie Novák
Eliška Gerstbergerová, DiS.
Renata Válková

Sanitáři

Blanka Lattenbergová
Jana Smutná
Soňa Šulcová
Jana Ujčíková

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53, Brno
Budova A4, 1. poschodí

 

 

Galerie

Jméno