Menu

Vědecko-výzkumná činnost

Velký důraz je od počátku kladen na vědecko-výzkumnou činnost. Tato činnost je koordinována Vědeckou radou CKTCH.

Lékaři a další VŠ pracovníci se účastní řešení grantových projektů Ministerstva zdravotnictví, ale i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či jiných grantových agentur. Výsledky své práce publikují v tuzemských i mezinárodních časopisech a formou sdělení na odborných konferencích. Na pracovišti probíhá také řada klinických studií k ověření účinnosti a bezpečnosti nově vyvíjených léků.

Vedení CKTCH pravidelně vypisuje soutěž o interní granty, které jsou určeny zejména na podporu mladých výzkumných pracovníků a postgraduálních studentů. Zaměstnanci pracoviště se podíleli na organizaci národních i mezinárodních kongresů českých i mezinárodních odborných společností.
CKTCH spolupracuje s řadou výzkumných pracovišť v České republice i v zahraničí.

Zaměstnanci ústavu byli v letech 2011–2015 vedoucími tří subprogramů zaměřených na výzkum v oblasti kardiologie a kardiochirurgie
v Mezinárodním centru klinického výzkumu v Brně (ICRC). Pracovníci genetické laboratoře jsou zapojeni ve výzkumných programech Středoevropského technologického institutu v Brně (CEITEC).

Dále je možné zmínit účast v projektu sledování různých aspektů infekční endokarditidy (ICE, International Collaboration on Endocarditis), který je organizován Duke Universitou v Durhamu v USA, nebo spolupráci v oblasti funkčních analýz mutací ovlivňujících sestřih mRNA s Mezinárodním centrem genového inženýrství a biotechnologií (International Centre for Genetic Ingeneering and Biotechnology) v Terstu v Itálii, podíl na vedení projektu mapování familiární hypercholesterolémie ve světě, organizovaného Evropskou společností pro aterosklerózu (FHSC, Familial Hypercholesterolemia Studies Collaboration) nebo spolupráci s Universitou v Iowě na projektu sledování koronární nemoci srdečního štěpu pomocí koherentní tomografie.