Menu

Laboratorní komplement

Laboratorní komplement tvoří dvě samostatné laboratoře.

Hematologická laboratoř zabezpečuje laboratorní analýzy hematologických metod a provádí dohled nad POCT (Point of care testing) analyzátory umístěnými na jednotkách intenzivní péče a operačních sálech, v genetické laboratoři se daří rozvíjet programy, které si vydobyly uznání v národním i mezinárodním měřítku.

Laboratoře