Menu

Kontakty na jednotlivá pracoviště

Sekretariát

 +420 543 182 484

 

Hlavní sestra

 +420 543 182 486

 

Knihovna

 +420 543 182 487

 

Úsek personální, mzdový a vzdělávání

 +420 543 182 533, 2482

 

Transplantační koordinátorky

 +420 543 182 541, +420 603 144 124

 

VAD koordinátoři

 +420 734 765 848

 

Manažer kvality

 +420 543 182 494

 

Prevence a kontrola infekce

 +420 543 182 494

 

Správce počítačové sítě

 +420 543 182 506

 

Psycholog

 +420 543 183 325

 

Ambulance kardiologická - evidence

 +420 543 182 491

Ambulance - echokardiografie

 +420 543 182 488, 2492

Ambulance transplantační - jaterní

 +420 543 182 545

Ambulance transplantační - ledvinová

 +420 543 182 522

 

Oddělení 10

 +420 543 182 514, 2516

Oddělení JIP 10

 +420 543 182 513, 2515

Oddělení 11

 +420 543 182 519, 2520

Oddělení 12

 +420 543 182 530

Oddělení JIP 12

 +420 543 182 523

Oddělení 13

 +420 543 182 525, 2526

Oddělení 14

 +420 543 182 542, 2543

 

Kardio-katetrizační RTG laboratoř

 +420 543 182 507, 2508, 2509, 2510

 

Operační sál

 +420 543 182 499

 

Laboratoř genetická

 +420 543 182 546

Laboratoř hematologická

 +420 543 182 532

 

Ekonomický náměstek

 +420 543 183 564

Finanční účtárna

 +420 543 182 593

 

Provozní náměstek 

+420 543 182 481

 

Oddělení zdravotních pojišťoven

 +420 543 182 549

Zásobování

 +420 543 182 501