Menu

Kontakty na jednotlivá pracoviště

Sekretariát

 543 182 484

 

Hlavní sestra

543 182 486

 

Knihovna

 543 182 487

 

Úsek personální a mzdový

 543 182 533, 2482

 

Transplantační a VAD koordinátorky

 543 182 541, 603 144 124

 

Manager kvality

543 182 494

Prevence a kontrola infekce

543 182 494

 

Správce počítačové sítě

 543 182 506

 

Psycholog

543 182 600

 

Ambulance kardiologická - evidence

 543 182 491

Ambulance - echokardiografie

 543 182 488, 2492

Ambulance transplantační - jaterní

 543 182 545

Ambulance transplantační - ledvinová

543 182 522

 

Oddělení 10

 543 182 514, 2516

Oddělení JIP 10

 543 182 513, 2515

Oddělení 11

 543 182 519, 2520

Oddělení 12

 543 182 530

Oddělení JIP 12

 543 182 523

Oddělení 13

 543 182 525, 2526

Oddělení 14

 543 182 542, 2543

 

Kardio-katetrizační RTG laboratoř

543 182 507, 2508, 2509, 2510

 

Operační sál

 543 182 499

 

Laboratoř genetická

 543 182 546

Laboratoř hematologická

 543 182 532

 

Ekonomický náměstek

 543 183 564

Finanční účtárna

 543 182 497, 2593

 

Provozní náměstek 

 543 182 481

 

Oddělení zdravotních pojišťoven

 543 182 549

Zásobování

 543 182 501

Jméno