Menu

Úsek personální, mzdový a vzdělávání

Úsek personální, mzdový a vzdělávání zajišťuje agendu související se vznikem, změnou a skončením pracovních poměrů a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců CKTCH.

Zařazuje zaměstnance do funkcí a tarifních tříd dle vzdělání a kvalifikačních předpokladů, dbá na dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení.

Úsek personální, mzdový a vzdělávání se dále podílí na vzdělávání, rozvoji a hodnocení zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, zajišťuje mzdovou agendu včetně kontroly a zpracování mezd, provádění srážek ze mzdy a agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Taktéž zpracovává povinná statistická hlášení.

Vedoucí úseku personálního, mzdového a vzdělávání

Ivana Klanicová

  • +420 543 182 533
  • +420 543 182 482

Pracovníci

Ilona Horáková

Mzdová účetní

  • +420 543 182 482

Bc. Petra Hošková

Personalista

  • +420 543 182 533

Bc. Lenka Matějíčková

Personalista vzdělávač

  • +420 543 182 482

Kontaktní informace

+420 543 182 533
 

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53
Budova A4