Menu

Úsek ekonomický

Tento úsek zajišťuje provoz nemocnice po stránce ekonomické, obchodní, investiční.

  • zajišťuje plánování, rozpočet, rozbory, analýzy a statistiku,
  • zpracovává agendu vykazování výkonů vůči zdravotními pojišťovnám,
  • zpracovává agendu grantů a výzkumných záměrů,
  • vede agendu veřejných zakázek

Ekonomický náměstek

Ing. Zbyněk Spousta

  • +420 543 183 564

Ekonom

Účetní

Oddělení zdravotních pojišťoven

Kontakt OZP:
Tel.: +420 543 182 549
E-mail: [obfuscate_1_|105|117|108|55|91|106|116|93|99|40|94|118]

Mgr. Markéta Procházková - referent zdravotních pojišťoven
E-mail: marketa.prochazkova@cktch.cz

Zdeňka Váňová - referent zdravotních pojišťoven
E-mail: [obfuscate_1_|116|95|97|101|99|96|46|112|92|104|106|114|88|56|98|107|110|94|98|41|95|113]

 

 

Referent majetkové správy

Administrativní pracovník

Kontaktní informace

 

 +420 543 183 564

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53, Brno
Budova R