Menu

Pedagogická činnost

CKTCH ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně zajišťuje pregraduální výuku kardiochirurgie a podílí se na výuce kardiologie a intenzivní medicíny pro studenty 4.–6. ročníků všeobecného lékařství a stomatologie.

Podílí se i na výuce studentů magisterského a bakalářského studia v oboru ošetřovatelství.

Spolupracuje se zdravotními školami. Čtvrtým rokem se ve spolupráci s NCO NZO Brno podílí na odborné praxi pro účastníky certifi kovaného kurzu.

V postgraduální výuce jsme získali akreditaci pro vzdělávání v oborech kardiochirurgie a intenzivní medicína.

Zajišťujeme také předatestační stáže v kardiochirurgii pro kardiology a v transplantační medicíně pro nefrology a gastroenterology.

Ve spolupráci s Lékařskou a Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity se pracovníci genetické laboratoře podílejí na výuce pregraduálních a postgraduálních studentů.