Menu

Etický kodex

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.

Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.

Ke stažení

Jméno