Menu

Veřejné zakázky

Zadávací dokumentace, výzvy a další materiály vztahující se k veřejným zakázkám, stejně jako i výsledky zadávacích řízení jsou uveřejněny na profilu Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie:
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001173

Předchozí profil zadavatele: https://ezak.cktch.cz

Jméno