Menu

Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny CKTCH Brno

Financováno Evropskou unií

 

 

Projekt „Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny CKTCH Brno“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_047/0007582

Realizátor projektu: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno,

Doba realizace: 6. 11. 2023 - 31. 12. 2025

Výše dotace z EU: 1 280 856 000,00 Kč

Výše dotace ze státního rozpočtu: 268 979 760,00 Kč

Cílem projektu je vybudování, zařízení a vybavení nového pracoviště Centra kardiovaskulární a transplantační medicíny v Brně v. Novostavba bude situována do jižní části areálu FN Brno, při ulici Jihlavská u pavilonu G.  Aktivity projektu jsou zaměřené na výstavbu nového zdravotnického zařízení, budování souvisejících inženýrských sítí, pořízení zdravotnických prostředků, technologií a dalšího technologického vybavení.

Vybudování nového pracoviště CKTCH Brno přispěje ke zvýšení kapacit, regionální dostupnosti i kvality zdravotní péče v oblasti kardiovaskulárních nemocí a transplantací nejen v Jihomoravském kraji, ale také ve spádových oblastech, tzn. Kraj Vysočina, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Pardubický kraj. Kromě navýšeného počtu lůžek (z 90 na 125 lůžek) dojde také k navýšení počtu operačních sálů vč. hybridních, a to ze 4 na 5. Tím rovněž dojde ke zvýšení počtu zákroků a ke zkrácení doby čekání na specializované operace vč. transplantací.