Menu

Přísálová sterilizace

Součástí provozu na operačních sálech je přísálová sterilizace, která zajišťuje předsterilizační přípravu, sterilizaci materiálu a činnosti s tím související, a to pro všechna oddělení CKTCH.

Vedoucí sterilizace

Jitka Zimová

Sanitáři

Jitka Brtníková
Jiřina Idrná
Jiřina Kozlová
Eva Procházková
Jarmila Prokešová
Anna Čechová

Galerie

Jméno