Menu

Historie CKTCH

Historie Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie je úzce
spojena s historií kardiochirurgie a transplantační chirurgie v Brně.

Hlavní zásluhu na rozvoji brněnské kardiochirurgie měl prof. Jan Navrátil, který se kardiochirurgii věnoval již v padesátých letech. V roce 1953 provedl první srdeční operaci na II. chirurgické klinice v Brně a od té doby až do odchodu do Vídně v roce 1967 tento obor intenzivně rozvíjel. Je držitelem řady československých prvenství v kardiochirurgii.

Do roku 1965 se srdeční operace prováděly jen na II. chirurgické klinice, poté až do roku 1978 na obou chirurgických klinikách. Po ukončení přístavby II. chirurgické kliniky rozhodlo vedení KÚNZ, že tato nová budova se stane samostatným kardiochirurgickým oddělením (KCHO) a tím skončí kardiochirurgie na obou chirurgických klinikách.

Od roku 1978 se tedy na tomto pracovišti střídaly operační týmy I. a II. chirurgické kliniky spolu s týmem KCHO. Tato situace však byla dlouhodobě neúnosná, proto byl v roce 1984 přednostou tohoto oddělení jmenován doc. Jan Černý. Oddělení pozměnilo název a z KCHO se stalo KCHTO (Kardiochirurgické a transplantační oddělení), které se stalo i transplantačním centrem Moravy. Bylo to tehdy jediné kardiochirurgické pracoviště na Moravě. 

Hlavní náplní kardiochirurgie byla tehdy operační léčba vrozených srdečních vad u dětí a chlopenní chirurgie. Od roku 1984 jsme výrazně zvýšili operativu pro ischemickou chorobu srdeční (ICHS). Oddělení bylo nesmírně chudé, chybělo i to nejzákladnější přístrojové vybavení, neexistoval žádný spotřební materiál na jednorázové použití. Lůžková oddělení byla v prostorách tehdy značně zanedbané Hansenovy budovy a byla zcela nevyhovující, pacienti leželi na pokojích po 5 až 7, na každém oddělení byl jeden záchod a koupelna. Vedení Fakultní nemocnice u sv. Anny nemělo finanční prostředky pro náš drahý provoz, proto nám doporučovalo, ať se pokusíme sehnat finance z centrálních zdrojů. To se nám podařilo až od roku 1988, kdy v Brně vznikl Institut medicínského výzkumu (IMV), jehož součástí jsme se stali. Od té doby se naše ekonomická situace postupně zlepšovala,takže jsme mohli postupně pořizovat nezbytné přístrojové vybavení pro operační sály a JIP.

Po rozpadu IMV bylo rozhodnutím ministra zdravotnictví k 1. lednu 1991 zřízeno Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH) jako součást vědecko-výzkumné základny MZ ČR. Devadesátá léta minulého století znamenala velký pokrok v rozvoji kardiochirurgie na Moravě. Každým rokem jsme zvyšovali počty operací převážně pro ICHS, chlopenní vady a kombinované výkony, počet operací pro vrozené srdeční vady u dětí se začal postupně snižovat.

V roce 1992 jsme zahájili program srdečních transplantací u dospělých i u dětí a výrazným způsobem jsme zvyšovali počty transplantací jater. Postupně jsme začali kombinovat kardiochirurgické výkony spolu s transplantacemi orgánů (první transplantace srdce a ledviny v ČR 1998, první náhrada aortální chlopně spolu s transplantací jater v ČR 2002 apod.). Kombinovali jsme i transplantaci jater a ledviny a v roce 2005 jsme jako jedni z prvních v Evropě provedli úspěšně kombinovanou transplantaci tří orgánů – srdce, jater a ledviny u jednoho nemocného. Jsme v tomto směru ve světě zcela výjimečným pracovištěm, kde kardiochirurgové provádějí i odběry orgánů a transplantují ledviny, játra a srdce. 

Od r. 1996 začala jako součást pracoviště fungovat genetická laboratoř, kde je nejprve podařilo rozvinout genetickou diagnostiku patogenů a později i dalších geneticky podmíněných chorob. 

Podařilo se nám získat významné granty a s jejich pomocí a s nástupem funkce zdravotních pojišťoven se naše ekonomická situace natolik zlepšila, že jsme modernizovali přístrojové vybavení celého ústavu.

Zatímco v roce 1990 jsme provedli asi 500 srdečních operací, v roce 2002 to již bylo 1 400 operací a spolu s IKEM Praha jsme se stále drželi na špici české kardiochirurgie.

V roce 1994 jsme zahájili generální rekonstrukci našich lůžkových oddělení, v roce 1998 jsme ukončili rekonstrukci celé naší hlavní budovy, kde jsou umístěny operační sály, JIP a RTG pracoviště, přitom jsme rozšířili počet operačních sálů na tři. V dalších letech jsme zrekonstruovali poslední standardní oddělení a vybudovali transplantační oddělení. Z půdních prostor jsme zřídili inspekční pokoje pro lékaře a kanceláře pro naši administrativu.

Na konci roku 2002 jsme rekonstruovali ambulance, v roce 2008 jsme vybudovali hybridní operační sál v přízemí hlavní budovy. To znamená, že všechny naše prostory jsou po rekonstrukci, vybavené novým nábytkem a moderními lůžky, pacienti mají k dispozici jedno nebo dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím a televizí. Zdaleka ne všechno probíhalo tak harmonicky, jak by se zdálo.

Za rozvoj ústavu vděčíme velkou měrou naší samostatnosti. Během doby se však opakovaně objevovaly snahy zahrnout naše prosperující zdravotnické zařízení do fakultních nemocnic, které měly čas od času naopak ekonomické problémy. Doposud však vždy zvítězil zdravý rozum a samostatnost CKTCH jako jediného vysoce specializovaného pracoviště svého druhu na Moravě zůstala zachována.
 

Česká prvenství v srdeční a transplantační chirurgii v Brně

25/4/1956     Operace Fallotovy tetralogie - Jan Navrátil
23/5/1956     Operace na zastaveném srdci v hluboké hypotermii - Jan Navrátil (Uzávěr DSS)
5/2/1958       Operace v mimotělním krevním oběhu - Jan Navrátil
-/-/1958         Operace srdečního nádoru - Jan Navrátil
19/11/1963   Náhrada mitrální chlopně - Jan Navrátil
22/1/1965     Náhrada aortální chlopně - Jan Navrátil
21/2/1972     Infraaortální balónková kontrapulzace - Vladimír Kořístek
3/2/1983       Transplantace jater - Vladimír Kořístek
17/12/1987   Implantace umělého srdce - Jan Černý
17/1/1998     První kombinovaná transplantace srdce a ledviny
30/10/2002   Transplantace jater a operace na srdeční chlopni
18/4/2005     První kombinovaná transplantace tří orgánů (srdce, játra, ledvina)

 

Vedoucí pracovníci

1978 - 1983     Doc. MUDr. Bohumil Vítek, CSc.
1984 - 2005     Prof. MUDr. Jan Černý, CSc.
2005 - 2006     MUDr. Roman Kraus, MBA
2006 - 2007     Prof. MUDr. Jan Černý, CSc.
2007 -                Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FETCS