Menu

Transplantační koordinátorky

Koordinátorky organizačně zajišťují provedení odběru orgánů, jsou zodpovědné za vedení a správu transplantačních registrů – registr dárců, registr provedených transplantací, čekací listinu pro transplantace srdce, jater a ledvin, připravují podklady pro tvorbu přednášek a podílí se na vzdělávání a informovanosti odborné i laické veřejnosti.

Do jejich kompetence spadá činnost koordinátorů pro mechanické srdeční podpory, kdy jsou primární kontaktní osobou pro otázky týkající se mechanické srdeční podpory jak pro pacienty před a po implantaci podpory, tak pro lékaře ošetřující tyto pacienty mimo CKTCH. 

Transplantační koordinátorky:

 

Ke stažení