Menu

Věda a výzkum

Velký důraz je od počátku kladen na vědecko-výzkumnou činnost. Tato činnost je koordinována Vědeckou radou CKTCH.

CKTCH spolupracuje s  řadou výzkumných pracovišť v  České republice i v zahraničí. Zaměstnanci ústavu byli v letech 2011–2015 vedoucími tří subprogramů zaměřených na výzkum v oblasti kardiologie a kardiochirurgie v Mezinárodním centru klinického výzkumu v Brně (ICRC).