Menu

Centrum komplexní péče o vrozené srdeční vady v dospělosti Brno

Vzhledem k excelentním výsledkům dětské kardiochirurgie se dospělého věku dožívá více jak 90 % dětí s vrozenou srdeční vadou. Důsledkem je narůstající počet i průměrný věk pacientů s vrozenou srdeční vadou. V České republice je odhadovaný počet dospělých s vrozenou srdeční vadou až 30 000  a tento objem bude v budoucnu dále narůstat.   Více jak polovina z těchto nemocných tvoří dospělí  pacienti s komplexními vrozenými srdečními vadami, u kterých lze v budoucnu očekávat celou škálu různých komplikací.  Řada z těchto nemocných vyžaduje další operace či intervenční výkony, řešení poruch srdečního rytmu, nekardiální operace či péči v souvislosti s graviditou.   Specializované centrum, které disponuje týmem složeným z  celé řady erudovaných specialistů  (kardiologů, kardiochirurgů, anesteziologů, perinatologů, radiologů, genetiků , prenatálních  a pediatrických kardiologů a dalších) , poskytuje optimální péči široké škále dospělých  pacientů s vrozenými srdečními vadami . 

Specializovaná péče o nemocné s vrozenými srdečními vadami v Brně navazuje na letitou tradici, zkušenost  a profesionální odkaz průkopníka dětské kardiochirurgie pana profesora Jana Navrátila.  V roce 1956 provedl Jan Navrátil v Brně první operaci síňového defektu na otevřeném srdci.  V rámci II. chirurgické kliniky  jako první v tehdejším Československu a střední Evropě provedl  výkon v  mimotělním oběhu u chlapce s vrozeným inkompletním defektem atrioventrikulárního septa.  První radikální korekci Fallotovy tetralogie v Československu provedl profesor Jan Navrátil v roce 1961. 

V Brně probíhala operativa vrozených srdečních vad u dětí  v letech 1953-1967 v rámci II.chirurgické kliniky, kdy bylo celkem provedeno  1121 operací vrozených  srdečních vad, z toho 785 operací v mimotělním oběhu. Kardiochirurgické výkony pacienti absolvovali současně i na I. chirurgické klinice pod vedením Jaromíra Uhlíře. Ten u nás jako první provedl fyziologickou korekci transpozice velkých cév dle Mustarda.  Od roku 1978 se všechny srdeční operace z obou chirurgických klinik v Brně přenesly do Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. O roku 1958 do roku 2003 zde bylo celkem operováno 3474 dětí a 720 dospělých s vrozenou srdeční vadou.  Od roku 2004 se  v Centru kardiovaskulární chirurgie provádí operace i reoperace u dospívajících a dospělých pacientů s vrozenými srdečními vadami.

Centrum komplexní péče o vrozené srdeční vady v dospělosti vzniklo  v roce 2015  díky spolupráci  Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie s Interní kardiologickou klinikou Fakultní nemocnice  Brno a nabízí zcela komplexní péči o dospělé nemocné s vrozenou srdeční vadou. Portfolia jednotlivých pracovišť se navzájem doplňují.  Centrum poskytuje ambulantní sledování pacientů se všemi typy vrozených srdečních vad, neinvazivní a invazivní diagnostiku včetně transesofageální echokardiografie s využitím 3D zobrazení.  Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno provádí operace, reoperace a  intervenční výkony u vrozených srdečních vad a současně se věnuje chirurgické léčbě pokročilého srdečního selhání vč. implantace mechanických srdečních podpor a transplantace srdce ( Tým lékařů , seznam prováděných operačních a intervenčních výkonů).  V rámci Interní kardiologické kliniky FN Brno poskytuje invazivní  řešení arytmií ( radiofrekvenční ablace, kardiostimulace vč. resynchronizační léčby), některé intervence (uzávěry defektů septa síní) , organizaci nekardiálních operací a péči o gravidní včetně porodu probíhají v rámci Interní kardiologické kliniky FN Brno.   Návaznost na kardiologii dětského věku je zajištěna spoluprací s Fakultní dětskou nemocnicí v Brně.  Ambulantní péče probíhá na obou klinikách paralelně.

Kontakty na ambulance Centra komplexní péče o VSV v dospělosti BRNO 

CKTCH BRNO
Pekařská 53, budova A4, 602 00, Brno

Objednávání:                            denně                                     7.00 - 15.30 hod    tel. +420 543 182 491
Konzultace:
MUDr. Daniela Žáková     pondělí, úterý, čtvrtek        8.00 - 15.00 hod    tel. +420 543 182 489
E-mail: [obfuscate_1_|94|92|106|96|93|107|97|40|117|91|102|107|109|89|63|99|101|111|93|99|42|90|114]
MUDr. Renata Šreflová           úterý                                   8.00 - 15.00 hod      tel. +420 543 182 479
E-mail: [obfuscate_1_|108|96|106|88|108|96|46|109|109|95|97|104|102|110|96|64|93|102|110|94|100|37|91|121]

 

FN BRNO BOHUNICE
Jihlavská 20, Pavilon X, 2.patro, Interní-kardiologická klinika, 625 00, Brno

Objednávání i konzultace:      pondělí, úterý, pátek            8 - 15.00 hod tel. +420 532 232 909
E-mail: ikk-ambulancevsv@fnbrno.cz
MUDr. Tomáš Zatočil
Doc.MUDr. Anna Nečasová, CSc.
MUDr. Lumír Koc
 

     

Evropskou kardiologická společnost a její Pracovní skupina pro vrozené srdeční vady ( grown-up congenital heart disease,GUCH) navrhuje, aby každý dětský pacient s vrozenou srdeční vadou byl po dosažení dospělosti alespoň jednou vyšetřen v Centru pro vrozené srdeční vady v dospělosti, které rozhodne, kde a jak často bude pacient nadále sledován (  Baumgartner 2014, Zatočil 2018).  Centrum zajišťuje pravidelně odborné semináře pro regionální kardiology s cílem zvýšení jejich erudice.  Proškolení kardiologové nabývají jistoty a zkušeností v péči o dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou a částečně přebírají vybrané nemocné do trvalé péče (Síť spolupracujících kardiologů). K optimalizaci organizace sledování dospělých s vrozenou srdeční vadou slouží  přehled jednotlivých vrozených srdečních vad s ohledem na komplexitu a jejich složitost. ( Přehled vrozených srdečních vad a jejich sledování).  

Centrum komplexní péče o vrozené srdeční vady v dospělosti BRNO (CKTCH + FN BRNO)

Centrum nabízí pacientům s VSV komplexní péči. 

Síť kardiologů sledujících vrozené srdeční vady v dospělosti na Moravě a ve Slezsku

Ve spolupráci s Centrem komplexní péče o VSV v dospělosti - BRNO a s regionálními dětskými kardiology registrují a poskytují odbornou péči všem dospělým pacientům s vrozenou srdeční vadou na Moravě a ve Slezsku ve svých regionech:

Síť kardiologů

 

 

 

Galerie