Menu

Hematologická laboratoř

Hematologická laboratoř CKTCH je evidována v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP a zapojena do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR.

Hematologická laboratoř provádí morfologické vyšetření krevních buněk včetně tělních tekutin, diagnostiku poruch hemokoagulace, monitorování antitrombotické léčby po kardiochirurgickém výkonu a po transplantaci solidních orgánů a kompletní hemokoagulační vyšetření pro čekatele zařazené na čekací listinu před transplantací jater.

V rámci své odbornosti se laboratoř spolupodílí na vědecko-výzkumné činnosti ústavu.
Práce laboratoře je organizována pomocí sítě laboratorního informačního systému s přímým napojením analyzátorů a propojením s jednotlivými klinickými pracovišti, operačními sály a ambulancemi.

Laboratoř je napojena na celostátní systém externí kontroly kvality v hematologii, má vypracovaný a důsledně dodržovaný systém interní kontroly kvality.

Laboratorní vzorky jsou označeny čárovými kódy a celý laboratorní proces je automatizován, což posiluje důvěru v kvalitní a bezpečné laboratorní výsledky.

Rozsah laboratorní činnosti ukazuje nejlépe stoupající počet prováděných analýz a zavádění nových metod za účelem zkvalitnění péče o naše pacienty.

Hematologická laboratoř je držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 pro registrovanou odbornost 818.

 

 


 

Hematologická laboratoř

Vedení pracoviště

MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Lékař hematolog

  • +420 543 182 532

Mgr. Hana Spáčilová

Vedoucí laboratoře

  • +420 543 182 598

Zdravotní laboranti

Marcela Klevetová
Helena Fišárková

Analytici

Mgr. Hana Spáčilová

Kontaktní informace

+420 543 182 532

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53, Brno
Budova A4 2. poschodí

 

 

Galerie

Ke stažení