Menu

Trojrozměrná echokardiografie

Mezinárodní výukové centrum pro 3D echokardiografii funguje v CKTCH od roku 2010 (obr. 7,8). Do konce roku 2016 jsme vyškolili celkem 70 lékařů, 44 z ČR a  26 ze zahraničí. 

Obrazek8

Obrazek7

 

 

 

 

K našim výukovým aktivitám patří i 1-2 denní workshopy. Celkem jsme vyučovali 3D echokardiografii na 6 národních a 12 mezinárodních workshopech (v ČR, na Slovensku, v Maďarsku, Švýcarsku, Norsku, Dubai, Kataru a na Novém Zélandu).

 

Kardiovaskulární zobrazovací metody v posledních letech stále více využívají trojrozměrného zobrazení – ECHO, CT, MRI.

3D echokardiografie je schopna zobrazovat srdeční a cévní struktury i v reálném čase a nabízí obrazy podobné endoskopickému vyšetření (povrchy nitrosrdečních struktur).

Ze 3D dat lze navíc cíleně vytvořit jakékoliv 2D řezy, i takové, které pomocí 2D echokardiografie získat nelze.

3D echokardiografie však nenahrazuje 2D zobrazení; 2D a 3D echokardiografie jsou metodami komplementárními.

Éra 3D echokardiografie byla zahájena v roce 2005 transtorakálním zobrazením, které pro nižší rozlišení mělo jen omezené klinické využití.

Významným zlomem byl rok 2007, kdy se začala využívat 3D jícnová echokardiografie, která v současnosti zcela převažuje. (video 1 a 2).

Dosud je ve 3D echokardiografii  CKTCH Brno stále na prvním místě v ČR jak ve zkušenostech, klinických aplikacích, prezentační a výukové aktivitě tak i v přístrojovém vybavení. Disponuje celkem 7 přístroji s 3D echo softwarem, z toho jsou 2 nejmodernější přístroje Epiq 7.

Do prosince 2016 bylo touto metodou na našem pracovišti vyšetřeno přes 3800 pacientů a náš archiv čítá přes 12 tisíc zpracovaných 3D záznamů (obrázků a videoklipů).

3D ECHO vyšetření provádíme u nemocných jednak v rámci komplexního klinického vyšetření, dále v průběhu srdečních operací a konečně jako navigační systém v průběhu katetrizačních intervenčních výkonů.

Hlavními oblastmi uplatnění 3D echokardiografie, kde je tato metoda zásadním přínosem, jsou zejména:

 

Vyšetření Mitrální chlopně

Morfologická a funkční analýza mitrální chlopně (video 3 a 4). Na našem pracovišti byla vypracována a uvedena do klinické praxe metoda kvantifikace mitrální regurgitace na základě měření velikosti PISA artefaktu pomocí multiplanární rekonstrukce 3D obrazů.
Dlouhodobě je na našem pracoviště věnována pozornost pacientům s Barlovowou chorobou ( videa 5,6,7), zejména  vlivu morfologie chlopně na hemodynamiku a operační timing.
Další oblastí výzkumu je trojrozměrná kvantifikace parametrů mitrální chlopně pomocí tvorby počítačových modelů mitrální chlopně Obrazek1(obr.1).

 

Nejvíce byla rozpracována analýza mitrálního anulu u normální i patologicky změněné mitrální chlopně (obr.2-4) 

Obrazek2

Obrazek3

Obrazek4

 

 

 

 

 

Aortální chlopeň

V současnosti se dostává morfologické a funkční hodnocení aortální chlopeň do popředí zájmu hlavně vzhledem ke stoupajícímu počtu záchovných operací na této chlopni. (video 8,9). Analýza pomocí multiplanární rekonstrukce umožní posoudit nejen kinetiku chlopně, ale i přesně kvantifikovat celou řadu užitečných parametrů. (obr. 5) Obrazek5

 

 

 

Vrozené srdeční vady

3D echokardiografie může sloužit i jako dokonalý atlas dynamické topografické anatomie  (obr.6) 

Obrazek6a je důležitá zejména pro názorné zobrazení anatomických poměrů složitých vrozených vad (video10, 11). Přestože tato analýza je časově náročná a vyžaduje zkušenost a trpělivost, její zvládnutí pomáhá pochopení srdeční anatomie u vrozených vad jak kardiologům, tak i chirurgům. Přesné měření prostorových vztahů je pak důležité při plánování intervenčních výkonů. (video13,12)

 

Navigace během intervečních výkonů

Trojrozměrné zobrazení využíváme i během intervenčních výkonů jako je uzávěr defektů síňového septa a otevřeného foramen ovale (video 14,15), uzávěru paravalárních leaků (video 16,17), implantace valve-in–ring (video 18,19) a v poslední době i implantace Mitraclipu (video 20).

 

Videa

Galerie