Menu

Poděkování - Pavel Hřivnacký

Vážený pane řediteli,

chtěl bych touto cestou poděkovat všem lékařům a sestrám za příkladnou péči, kterou mi věnovali po dobu mé léčby.

Zvlášť děkuji celému transplantačnímu týmu a doc. MUDr. Heleně Bedáňová, Ph.D.

Po celou dobu, tzn. od března 2019 do dnešní doby jsem cítil, že vaším cílem je nejen léčit pacientovo tělesné, ale i duševní zdraví, spokojenost a pocit jistoty. To mi dodává sílu do další léčby.

Moc děkuji a s úctou

 

Pavel Hřivnacký

 

20. dubna 2021